Nødvei Åfjord

Nødveien til de isolerte kystsamfunnene i Åfjord åpner trolig onsdag, skriver avisa Fosna-Folket. Entreprenørene Johs. J. Syltern og Tore Løkke bygger nødvei fra hver sin side, og regner med at de møtes til natta. Den bratte veien må så utvides i bredden.