Nødslakter 1400 griser

Mattilsynet har bestemt å slakte 1400 griser fra to besetninger i Levanger på grunn av svineinfluensa. I kveld skal 900 griser slaktes.

Nedslakting
Foto: Tariq Alisubh / NRK

Allerede i kveld skal nærmere 900 griser fra en besetning i Skogn slaktes for å stoppe influensasmitten.

- Vi har nå besluttet å slakte hele svinebesetningen i Skogn som et forsøk på å stoppe influensasmitten, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal til NRK Trøndelag.

Knudtsen forteller at gården ligger nært andre svinebesetninger og utgjør derfor en trussel for videre smitte.

- Ved å slakte grisene nå unngår vi at grisen blir stående og representere smittefare for de andre gårdene i området.

I tillegg opplyser Mattilsynet at grisene ved besetningen i Åsen, hvor det også er påvist svineinfluensa, vil bli nødslaktet.

Til slakteriet

I dag skal 900 gris kjøres til slakteriet i Steinkjer.

- Der blir de bedøvet og avlivet, deretter går kjøttet til destruksjon. Svinekjøttet blir ikke folkemat. Vi gjør dette for å skåne både dyr og folk, sier Knudtsen.

Mattilsynet har vurdert smittefaren ved å flytte grisen.

- Vi er klar over at det eksisterer en smittefare ved å sende grisen til slakteriet, men vi anser risikoen som liten.

De vil også få prøveresultatene av de resterende fem gårdene i Nord-Trøndelag i løpet av dagen.