Disse kommunene er best på Facebook

Det er ikke bare størrelsen det kommer an på. I et uoffisielt NM i Facebook for kommune-Norge, er både små og store kommuner høyt oppe på listene.

FACEBOOK

– De flinkeste kommunene forteller om store og små hendelser, og spør innbyggerne om råd i ulike saker, sier kommunikasjonsrådgiver Alf Tore Meling.

Foto: KAREN BLEIER / Afp

Kommunikasjonsrådgiver Alf Tore Meling er spesialist på sosiale medier i offentlig sektor, og har satt sammen en liste over de beste kommunene i landet.

Sarpsborg kåres til Norgesmester i Facebook april 2013, men også Bodø, Eidfjord, Fredrikstad, Steinkjer, Rissa og Tromsø gjør det skarpt.

– Disse er rett og slett interessert i hva innbyggerne mener. I tillegg er de flinke til å fortelle innbyggerne hva som skjer i kommunen, sier han til NRK.

Seks kategorier

Alf Tore Meling

– Målet med kåringen er å få flere kommuner aktive på sosiale medier, sier Alf Tore Meling.

Foto: Beth Helen Vilbo

På sin nettside ialloffentlighet.no presenterer Meling sin kartlegging av facebook-kommunene.

– Jeg kaller det NM i Facebook fordi konkurranse er moro, motiverende og inspirerende, sier han.

De 215 kommunene i landet som har en helhetlig offisiell facebookside konkurrerer om topplassering i seks kategorier:

1. Antall likere
2. Andel likere
3. Antall snakker om
4. Andel snakker om
5. Vekst likere (antall)
6. Vekst likere (andel)

Kåringen er basert på facebookstatistikk for perioden 7. mars til 5. april2013, og sammenholdes med innbyggertallet.

Med helhetlig offisiell facebookside menes en facebookside som tydelig og uavgrenset representerer hele kommunen. Kommunale facebooksider som representerer en sektor/etat, virksomhet, bydel eller planarbeid regnes ikke som en helhetlig offisiell facebookside.

I dag har over 50 prosent av landets 428 kommuner en helhetlig offisiell facebookside.

Rissa kommune facebook

Rissa kommune figurerer på 4 av de 6 topp 20-listene, og topper en av dem.

Foto: Skjermdump fra facebook.com

Lærdal - liten men god

Sarpsborg, Lærdal og Fredrikstad har flest antall likere. Men det er stor variasjon i hvor stor andel av innbyggerne som har klikket 'liker' på sin kommunes hjemmeside.

Nå det gjelder andel likere, ligger Utsira, Lærdal og Overhalla på topp. Utsira har en andel likere på 588,35 %, altså gjennomsnittlig antall delt på innbyggertall i perioden.

Kategori 3, antall snakker om, er antall individer som i perioden har opprettet en hendelse om siden. En hendelse i denne sammenheng er eksempelvis å like siden, publisere noe på veggen, svare på et publisert spørsmål, nevne siden eller kommentere et innlegg.

Her er Rissa, Kristiansund og Fredrikstad på topp, med Sarpsborg og Skedsmo hakk i hæl.

Fredrikstad har flest nye likere

Andel snakker om er et gjennomsnitt av 'antall snakker om' delt på 'antall likere'.

Her topper Vindafjord kommune i Rogaland Topp 20-lista, fulgt av Lund og Eidfjord.

Bodø, Fredrikstad og Risssa har størst vekst, det vil si antall nye likere i den målte perioden.

'Nye likere' delt på 'antall likere' utgjør kategori 5, andel vekst. Berg kommune i Troms ligger øverst, med Eidfjord, Bodø og Vindafjord på de neste plassene.

Rangering av de 20 største kommunene

Facebook-NM for kommuner
Foto: Skjermdump ialloffentlighet.no

Vil ha flere kommuner på fb

Ifølge Meling utmerker Trondheim kommune seg som en veldig flink og profesjonell kommune.

Men også små kommuner som Rissa og Overhalla er opptatt av å høre folket, og bruker etter ekspertens mening sosiale medier på en god måte.

– De to har virkelig plassert seg på kartet i denne målingen, sier Meling.

Rissa kommune forteller selv at de har satset bevisst på bruken av Facebook som informasjons- og kommunikasjonskanal.

Meling har drevet denne kartleggingen i to år. På den tiden har antall kommuner med helhetlig offisiell facebookside økt fra 120 til 215.