Nivi analyse: – Kan ikke leve med så liten kommunereform

Innbyggere i Verran mener det blir en fordel å være stor og slå seg sammen med en kommune som har litt muskler. Nivi analyse mener for få kommuner er slått sammen og at det vil føre til økte forskjeller mellom små og store kommuner.

Haftor Rokseth

Haftor Rokseth driver bensinstasjon i Malm i Verran. Han er positiv til kommunesammenslåing med Steinkjer og mener det er en fordel å bli større for kommunen som har vel 2500 innbyggere.

Foto: Rita Kleven/NRK

Denne uka går fristen ut for sammenslåtte kommuner til å ha felles kommunestyremøter. For første gang møttes Verran og Steinkjer til felles møte onsdag.

Ved Distriktssentret skal de på oppdrag fra Kommunaldepartementet bistå sammenslåtte kommuner.

– Det er stor pågang og mye spennende som skjer. Vi opplever et stort engasjement og det er ei kjempeviktig tid. Nå er det i støpeskjea og det handler om hvordan tjenestene skal bli i kommunene, sier direktør Halvor Holmli ved Kompetansesentret for distriktsutvikling.

Han viser fram et nytt kommunekart. 428 kommuner skal bli til 354 fra 2020.

Verran kommune

Innbyggere tror på økt tilflytting til Verran når kommunen slås sammen med Steinkjer fra 2020.

Foto: Rita Kleven/NRK

Mener reformen er for liten

Daglig leder ved Nivi analyse, Geir Vinsand, mener det har blitt altfor få kommunesammenslåinger.

Geir Vinsand

Daglig leder i Nivi analyse mener flere kommunesammenslåinger vil tvinge seg fram for å unngå økte forskjeller mellom store og små kommuner.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi kan ikke leve med en nasjonal reform som ender med at bare en fjerdedel av kommunene er med. Hovedeffekten etter en så halvveis gjennomført reform er økte forskjeller mellom sentrum og periferi. Dette truer hele landets kommunesystem.

Vinsand mener at større kommuner vil ha mange fordeler og vil få ei positiv utvikling i befolkning, næringer og tjenester.

– De mindre kommunene står igjen med mye nærhet, men mangler kompetanse til å svare på utfordringer for å få likeverdige tjenester i Norge, mener Vinsand.

– Er dere ved Distriktssentret enig i at forskjellene vil øke etter kommunesammenslåingene?

– Det er store avstander som gjør at noen kommuner uansett må stå alene. Vi har øykommuner som Røst og Værløy som det er kunstig å slå sammen med andre. Man kan jo se for deg samarbeidsmodeller for å utjevne forskjellene med demografien vi har i Norge, sier Holmli.

Halvor Holmli, direktør Distriktssentret

Nytt kommunekart. Ved Distriktssentret er det stor pågang fra nye sammenslåtte kommuner som planlegger nye storkommuner fra 2020.

Foto: Rita Kleven/ NRK

Forventer flere sammenslåinger

Han forteller at Distriktssentret ved inngangen til 2014 opplevde at det ikke var noe særlig engasjement rundt kommunereformen.

– Jeg trodde ikke da vi skulle få så mange sammenslåtte kommuner som nå. Nå tror jeg ikke 354 kommuner blir sluttresultatet. Vi ser at det i stadig nye kommuner er samtaler på gang også etter at Stortingsvedtaket ble gjort i sommer, sier Halvor Holmli.

Han sier at det nå blir interessant hva det nye Stortinget velger å gjøre framover.

– Vil tilskuddene fortsette og vil regjeringa initiere nye tilskuddsordninger slik at prosessen fortsetter. Det vet vi ikke svaret på, sier Holmli.

Steinkjer og Verran kommunestyre

Historisk kommunestyremøte for Steinkjer og Verran onsdag, over 50 år etter forrige runde med kommunesammenslåinger.

Foto: Tariq Alisubh/NRK
Leka, Vikna, Nærøy og Bindal

Historisk møte for tvangssammenslåtte kommuner i Ytre Namdal mandag. Ordfører Per Helge Johansen i Leka håper på ei ny regjering som kan reversere vedtaket om sammenslåing. Fra venstre Per Helge Johansen, Amund Hellesø, ordfører i Vikna, Steinar Aspli, ordfører i Nærøy og Britt Helstad, ordfører i Bindal.

Foto: Tariq Alisubh/NRK