Privatskole i Trondheim får fortsette

Nidaros idrettsungdomsskole på Tiller i Trondheim får fortsette. Kunnskapsdepartementet har gjort om vedtaket fra Utdanningsdirektoratet om å stenge skolen.

Nidaros idrettsungdomsskole

Nidaros idrettsungdomsskole har 135 elever og 15 pedagogisk ansatte

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Utdanningsdirektoratet vedtok i mars i år å anbefale at tillatelsen til å drive skolen trekkes tilbake. Vedtaket kom etter et tilsyn, hvor direktoratet var spesielt misfornøyd med skolens styring av økonomien. De mottar mellom ti og tolv millioner kroner i statsstøtte hvert år.

Avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet sa da til Adressa:

– Vi har avdekket brudd på alle kontrollerte områder. Vi har også avdekket uforsvarlig økonomiforvaltning.

Skolen bestrider

Nidaros idrettsungdomsskole eies av en stiftelse hvor brødrene Jostein og Jan Martin Iversen er henholdsvis rektor og styreleder. De har hele tiden bestridt faktum og delvis bestridt direktoratets lovforståelse. Derfor anket de direktoratets vedtak, og skolen fikk departementets godkjenning til å drive som før til anken ble ferdig behandlet.

jan martin iversen

Styreleder Jan Martin Iversen feirer vedtaket med bløtkake sammen med kolleger

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Også departementet kritiserer

Departementet er enig med direktoratet i at skolen ikke har hatt en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning.

De finner likevel at riktig reaksjon i saken er pålegg om retting av de kritiserte forholdene. Departementet noterer også at flere av de punktene direktoratet anførte allerede er brakt i orden.