Hopp til innhold

NHO krever Altinn-forbedringer

Stengningen av Altinn fører til problemer også for næringslivet, men NHO står fast på at de vil være med på den videre utviklingen.

Altinn

Altinn er fremdeles stengt, og nå går dette utover flere og flere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Da selvangivelsen kom var det mange som var nysgjerrige. For mange skulle det vise seg, og Altinn måtte til slutt stenges etter at tekniske problemer sendte alle inn på profilen til Kenneth (36).

– I 2012 bør slike ting være på stell, men når det er sagt er bedriftene faktisk de som har vært pådrivere for å opprette Altinn, og ordningen har senere gjort hverdagen enklere for bedriftene.

Det sier Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag. Til tross for at tjenesten har gjort hverdagen enklere for flere, mener hun at det må forbedringer til.

Leverte 80 forslag

– Bedriftene må kunne stole på at den konfidensielle informasjonen som sendes inn forblir konfidensiell, og vi ønsker å være med på utvikle Altinn videre.

For en stund siden leverte NHO 80 forslag til næringslivsministeren, og et av kravene der var ifølge Storødegård at brukervennligheten i Altinn måtte sikres, og at en måtte kunne være trygg på å bruke verktøyet.

– I tillegg ønsker vi jo at flere etater skal være på plass i Altinn, slik at det blir enklere for bedrifter å rapportere inn til for eksempel NAV.

Hun sier videre at næringsministeren er godt i gang med behandlingen av forslagene som ble levert i fjor.

– Resten av forslagene går i hovedsak ut på enklere raporteringssytemer inn til offentlige myndigheter fra bedriftene, sier hun videre.

Vil være med videre

Til tross for tilbakeslaget vil NHO gjerne være med videre i utviklingen av Altinn.

– Løsningen de bruker er for dårlig, men vi ønsker å være med på utviklingen av den ettersom vi ser at det er et godt verktøy, sier hun.

For NHO og deres medlemsbedrifter virker det som den enkleste løsningen vil være en todeling av siden.

– Det som skjedde nå var jo at hele Norge skulle inn for å sjekke selvangivelsen. Derfor er det viktig for oss at en finner løsninger som gjør at folk kan sjekke selvangivelsen uten at det går utover bedriftsdelen. Den må sikres.