Hopp til innhold

Dette er de farligste yrkene

For første gang publiserer Statistisk sentralbyrå tall over arbeidsulykker i Norge. Og det er nesten bare menn som utgjør den dystre statistikken.

Arbeidsulykke Sandmoen

Bildet fra ei arbeidsulykke på Sandmoen ved Trondheim i juni 2014.

Foto: Morten Andersen / NRK

61 personer mistet livet på arbeidsplassen i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

95 prosent av dem som dør i forbindelse med en ulykke på jobben er menn.

De farligste yrkene

Skogsarbeid langs fylkesveg 60 ved Ugla

Skogsarbeid er ulykkesbelastet.

Foto: Jogeir M. Agjeld

De som jobber innenfor jordbruk, skogbruk, fiske, transport, lagring, bygg og anlegg og industri, løper størst risiko på jobben.

Aller farligst er det å være bonde, skogsarbeider og fisker. I disse yrkene var det 22 dødsulykker i fjor.

LES: Kyr forårsaker flest arbeidsulykker

Stress

– Bondeyrket er et fysisk arbeid hvor vi bruker mange maskiner og mange jobber med store dyr. Så jeg kan ikke si jeg er forundret over at det å være bonde er et av de farligste yrkene.

Asbjørn Helland

Leder i Nord-Trøndelag bondelag, Asbjørn Helland.

Foto: Rita Kleven/NRK

Det sier Asbjørn Helland, som er leder i Nord-Trøndelag bondelag.

– Det er rett og slett arbeidets art som er avgjørende for at bønder er så utsatt for ulykker.

Stress og dårlig vær

– Det er dessuten slik at i en stresset situasjon er det lett å ta snarveier, og da vil man være mer utsatt for ulykker, sier Helland.

Og det begredelige været i Trøndelag, så langt denne sommeren, kan fort føre til stress.

– Nå kommer arbeidsoppgavene tett som hagl med en gang været blir bedre.

– Da skal det såes, det skal høstes gras, det skal sprøytes og det skal overgjødsles igjen. Alt skal skje samtidig, og i tillegg skal du kanskje ut med dyr.

– Er du da alene, som mange bønder er, så kan det fort gå galt, sier bondelagslederen.

Mannsdominerte yrker

Det norske arbeidsmarkedet er nokså kjønnsdelt. Det er viktig å vite, for å forstå hvorfor arbeidsulykker fordeler seg ulikt mellom menn og kvinner.

For det er de næringene med overvekt av menn som har de fleste dødsulykkene.

LES: Omkom i arbeidsulykke

De mindre farlige yrkene

Knut Busk i klasserommet

Læreryrket er lite utsatt for dødsulykker.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ifølge statistikken er det tryggest å jobbe med undervisning. Der har det kun vært fem dødsulykker knyttet til arbeidet de siste 15 åra.

Også i overnatting og servicevirksomheter er det relativt trygt. Der er det rapportert inn seks dødsulykker i samme periode.

I 2014 ble det rapportert om lag 24 000 arbeidsulykker til NAV. Av disse var 61 dødsulykker.

Siste fra Trøndelag