Hopp til innhold

Nesten 3000 på venteliste for å bli sykepleier i Trøndelag

NTNU har hatt stor pågang på sykepleiestudiet i år, og har 2000 på venteliste. Også Nord Universitet har opplevd stort søketall på studiet, med nesten 1000 på venteliste i Levanger og Namsos.

Sommerkveld på Gløshaugen

NTNU opplever stor pågang på flere studier, men sykepleierstudiet utmerker seg.

Foto: Sven-Erik Knoff

– Vi har tatt opp flere studenter enn noen gang på NTNU, fordi vi har vært gjennom en fusjon. Det betyr at det er rundt 14.000 studenter som får tilbud om studieplass ved NTNU. Det er en viktig milepæl for oss, forteller prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjelstad til NRK.

Av totalt cirka 47000 søkere, hvor 23000 har NTNU som førstevalg, har 14446 fått tilbud om plass. Av disse har 1527 fått tilbud i Gjøvik og 986 i Ålesund.

2000 på venteliste

– Det som er spennende er at alle studiene har blitt enda mer krevende å komme inn på, nesten uten unntak. Det som er veldig spesielt er økningen til sykepleierutdanningene, og i tillegg er det veldig gledelig at vi har god økning til grunnskolelærerutdanningen, forteller Kjelstad.

Prorektor Berit Kjeldstad

Prorektor Berit Kjeldstad er veldig fornøyd med årets opptak ved NTNU.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Sykepleierutdanningen er svært populær og alle de tre studiestedene har lange ventelister. Det høyeste poengkravet er 51,7 for ordinært kvote og 47,3 i kvote for førstegangsvitnemål.

– Nå står det 2000 på venteliste for sykepleierutdanningen i Trondheim, og vi har sendt ut over 500 tilbud til studenter som kan takke ja hvis de ønsker det. Vi har aldri hatt så lang venteliste på sykepleiestudiet i Trondheim før, og det er også en god økning i Gjøvik og Ålesund, sier prodekanen.

Få ledige plasser

Tradisjon tro er det medisin som er vanskeligst å komme inn på, med en grense på 67 poeng som i fjor. For førstegangsvitnemål er kravet 60,7. NTNU har rundt 350 studieprogram, så de er veldig fornøyd med årets søkertall. Det er få ledige plasser etter opptaket.

– Vi har nesten ingen ledige plasser. Vi har noen ledige plasser på yrkesfaglærerutdanningen, så der hadde vi ønsket oss et større søkertall enn vi har. Det er et par studier i Gjøvik og Ålesund som også har et par ledige plasser, men ellers er det ikke mye ledig.

Samme tall som før

Nord universitet gir tilbud om studieplass til 4087 kvalifiserte søkere under Samordna opptak for studieåret 2016–17. Høgskolen i Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland fusjonerte til Nord universitet 1. januar 2016.

– Vi er et nytt universitet, og dette er det første opptaket etter fusjonen. Vi er godt fornøyd med opptaket, fordi det ligger omtrentlig på samme som det har vært tidligere år. Det vi ser er at sykepleien er et populært studie, men vi ser også at de blågrønne fagene og økonomistudiene er attraktive studier, forteller Bjørn Olsen, rektor ved Nord Universitet.

Siste fra Trøndelag