NRK Meny
Normal

Nektet for å ha betalt for sex med mindreårig

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i sju måneder for en mann i 60-årene fra Trondheim, som er tiltalt for seksuell omgang med to mindreårige gutter.

Tinghuset i Trondheim

ERKJENTE: En mann i 60-årene erkjente seksuell omgang da tilståelsessaken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Mannen erkjente seksuell omgang med guttene da tilståelsessaken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Han sa samtidig at han trodde guttene var 16 år da de hadde sex, og nektet for tiltalepunktet om at han hadde betalt den ene for sex.

Tiltalte kom i kontakt med begge guttene ved Gaysir, et nettsted for homofile og lesbiske.

– Varsellampene burde ha blinket

Aktor Mette Kollstrøm la i sin prosedyre ned påstand om ubetinget fengsel i sju måneder for mannen, med et fratrekk for de tre dagene han har sittet i varetekt. Samtidig mente hun at tiltalte skulle betale saksomkostninger.

Kollstrøm regnet det som formildende at tiltalte har erkjent forholdene fra første stund.

(Saken fortsetter under bildet)

Aktor Mette Kollstrøm (t.v.), forsvarer Torfinn Svanem (t.h.) og dommerfullmektig Børge Haugseth

BURDE HA SJEKKET: Aktor Mette Kollstrøm (t.v.) mente at alle varsellampene burde ha ringt for tiltalte når det gjaldt guttenes alder. Her sammen med meddommer Gunn Elise Hansen, dommerfullmektig Børge Haugseth, meddommer Geir Wedel Hestdahl og forsvarer Torfinn Svanem.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Tiltalte erkjente i retten at han burde ha undersøkt nærmere hvor gamle guttene var. Han sa at han trodde at guttene var 16 år gamle fordi dette er minstealderen når du skal registrere deg som Gaysir-bruker.

– Alle varsellamper burde ha blinket. Tiltalte burde ha spurt fornærmede om legitimasjon, sa Kollstrøm i retten.

– Røyk er betaling

Torfinn Svanem

IKKE SEXKJØP: Tiltaltes forsvarer, Torfinn Svanem, la ned påstand om at tiltalte blir frifunnet for tiltalepunktet om kjøp av sex av den ene fornærmede. Dette var ikke tilstrekkelig bevist, ifølge forsvareren.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Den ene fornærmede gutten forklarte at han hadde sex med tiltalte i perioden da han holdt på å fylle 15 år. Gutten hevdet at han hadde sagt ifra om alderen i en melding. Dette bestred tiltalte.

Den andre fornærmede var ikke til stede i retten, men retten fikk se videoopptak av dommeravhør med ham. Ifølge gutten tok tiltalte kontakt med ham høsten 2013. På denne tiden solgte gutten sex til flere menn i Trondheim. Han tok fra 200 til 700 kroner per gang som betaling, enten alene eller i kombinasjon med sigaretter.

Ifølge gutten møttes han og tiltalte tre ganger, og som betaling tok han 500 kroner den ene gangen, og en pakke sigaretter den tredje gangen.

Tiltalte vedgikk at han hadde møtt gutten to ganger, men at det aldri var snakk om betaling. Han hevdet at han kjøpte en pakke sigaretter den ene gangen, og at de begge røyket før gutten fikk med seg resten. Tiltalte anså ikke dette som betaling.

Aktor påpekte at fornærmede nummer to selv i dommeravhøret sa at betaling var motivasjonen hans for å selge sex, og at betaling også hadde vært et tema i kontakten mellom tiltalte og fornærmede på Gaysir.

– Å gi bort røyk er også en form for betaling, slo Kollstrøm fast.

(Saken fortsetter under bildet)

Janne Rebecca Fjelnseth og Sigrun Dybvad, bistandsadvokater i sedelighetssak

Janne Rebecca Fjelnseth og Sigrun Dybvad, bistandsadvokater i sedelighetssak

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Erstatningskrav

Mannen beklaget seg i retten overfor guttene og deres familier. Han sa seg samtidig villig til å betale oppreisningserstatning til begge to.

Bistandsadvokaten for den første fornærmede gutten, Janne Rebecca Fjelnseth, la ned påstand om at tiltalte skal betale oppreisningskrav begrenset oppad til 100.000 kroner.

Bistandsadvokat Sigrun Dybvad krevde oppreisning på 40.000 kroner for den andre fornærmede gutten.

Både Fjelnseth og Dybvad sa at det kunne bli aktuelt å legge ned krav om ytterligere oppreisning senere.

– Sexkjøp ikke tilstrekkelig bevist

Tiltaltes forsvarer, Torfinn Svanem, la ned påstand om at tiltalte blir frifunnet for tiltalepunktet om sexkjøp. Dette er ikke tilstrekkelig bevist at han har betalt den ene fornærmede gutten, ifølge forsvareren.

Han viste til at fornærmede i dommeravhøret viste usikkerhet rundt hva han hadde fått betalt av de forskjellige mennene han solgte sex til.

Svanem foreslo at tiltalte skulle få en del av fengselsstraffen betinget. Han ba også om at spørsmålene om straff oppreisningserstatning ble vurdert mildest mulig.

Ifølge forsvareren burde det regnes som formildende at tiltalte hadde tilstått, at det hadde tatt lang tid før saken kom opp for retten, samt at det ikke forelå noen spesielt skjerpende omstendigheter i saken.

– Retten må legge til grunn at hele den seksuelle kontakten som har funnet sted, har vært frivillig, sa Svanem.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.