Nekter å være med på flere støymålinger

Det spisser seg til mellom Forsvarsbygg og bønder på Ørlandet. Bøndene nekter å gi Forsvarsbygg adgang til gårdsbrukene sine før de får løfte om erstatning for å måtte bo borte fra gården.

Karl Erik Sørensen

Karl Erik Sørensen og andre bønder på Ørlandet sier nei til å være med på flere støymålinger.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Tålmodigheten til mange bønder på Ørlandet er i ferd med å ta slutt.

Arbeidet med den nye kampflybasen på Ørlandet fortsetter, og men mange av bøndene i området mener de ble lovet kompensasjon for ulemper de blir påført når de må flytte fra gårdene sine og ikke lenger kan bo like ved fjøsdøra.

– Ekstra utgift

– Det er en ulempe når du ikke får bo på den gården du skal drive. Vi blir påført en ekstra utgift og ulempe når vi ikke kan overvåke dyrene og gripe inn hvis noe skjer, sier bonde og medlem i støygruppa på Ørlandet, Karl Erik Sørensen.

Sørensen liker ikke situasjonen han nå mener bøndene blir presset inn i av Forsvarsbygg. For Forsvarsbygg vil ikke betale det bøndene mener de må få i kompensasjon. De mener det kan drives overvåkingen av dyr ved hjelp av digitalt utstyr.

– Noen ganger går det bra, mens andre ganger går det galt. Hvis du ikke er i nærheten får du ikke grepet inn før det er for seint, sier Sørensen.

Sier nei

Forsvarsbygg ønsker nye undersøkelser av hvordan flystøyen påvirker dyr både ute på beite og på bås. Men nå sier bøndene nei. De nekter å legge til rette for en ny runde med støymåling.

– Det blir ikke stilt gårder eller dyr til disposisjon for en ny undersøkelse av husdyr før Forsvarsbygg har innrømmet at det er driftsulemper og at de er villige til å være med på å avbøte dem, slår Karl Erik Sørensen fast.

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg

Olaf Dobloug er direktør i Forsvarsbygg.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Men Forsvarsbygg-direktør Olaf Dobloug synes bøndene må klare seg med de alternativene de har fått.

– Vi er bedt om å gjøre nye undersøkelser på dette med dyr og støy. Det vil vi gjøre, og vi vil ha med flest mulig gårdsbruk. For myndighetene vet for lite hvordan storfe reagerer på flystøy. Bøndene har fått flere valg, og det ene alternativet er å ta imot støytiltak og bo der med den samme standarden som andre har ved norske flyplasser, sier Dobloug til NRK.