Nekter å rive bunker

Forsvaret ønsker å rive den tyskbygde kanonbunkeren i hagen til den krigsinteresserte bjugningen, men har fått blankt nei.

Det var for noen uker siden at Skogen fikk brev fra Forsvarsbygg der de skriver at de vil komme og rive betongkonstruksjonen på tomta hans, skriver Fosna-Folket.

- Jeg vil ha den stående der. Det er et minne fra krigen. Det er tross alt et kulturminne det også, sier Skogen til NRK.

Terrasse

Jordstykket som bunkeren er bygd på ble solgt til Forsvaret av Morten Skogens bestefar. For noen år tilbake kjøpet Skogens mor grunnen tilbake. Etter hennes død overtok sønnen og han mener dermed at han er den rettmessige eieren av bunkeren.

- Den har ikke vært brukt til noen ting. Det var et trehus oppå den før, men det ble revet og brukt til garasje. Så ble det laget en terrasse oppå der, forteller Skogen. Terrassen står der fortsatt ved gammelstua på eiendommen hans.

Historisk arkiv

Morten Skogen ønsker etterhvert å ta i bruk bunkeren som arkiv for diverse samlerobjekter. Han har lenge hatt interesse for krigshistorie og ikke minst lokal krigshistorie.

- Det er for at generasjonene etter oss skal få se hva som har vært opp gjennom tidene. Vi sender jo folk til utlandet for å se på krigsminner, og så har vi det bak vår egen dør.

Bjugn Bunkerbevaring

Ifølge Fosna-Folket stiftet flere entusiaster foreningen Bjugn Bunkerbevaring ved Skogens bunker for kort tid siden. Foreningen hadde sitt første møte i går. Interessen for foreningen er stor og det er knyttet forbindelser til andre lokale organisasjoner.

Foreningen skal jobbe for å bevare historiske anlegg, både fra før andre verdenskrig, fra okkupasjonstiden og etterkrigstiden. I dtatuttene slås det fast at anlegg som kanskje har lav nasjonal verdi kan ha stor lokalhistorisk betydning. Et eksempel er Skogens bunker.