NRK Meny
Normal

Nekta gravferd med farga prest

Pårørende ville ha norsk prest i begravelsen.

Joseph Moiba

Sogneprest i Oppdal Joseph Moiba er blitt bytta ut tre ganger.

- Det er tungt å bære at noen ikke ønsker meg som prest i begravelser på grunn av min hudfarge, sier Moiba til avisa OPP.

Moiba ble i 2006 første afrikaner som ble ansatt som sogneprest i Den Norske kirke. Det har ikke vært bare positivt, i to av de tre tilfellene hvor han ble byttet ut var det i følge Moiba prosten i Gauldal som fant en annen til å stå for begravelsene.

- I ett av tilfellene ble det uttalt fra pårørende til avdøde at "folk som meg passer ikke i Norge". Deretter grep prosten inn og fant en annen prest, enda det var min vaktuke.

- Kirka godtar rasismen

- Man sender et veldig negativt signal når man erstatter en prest pågrunn av utseende, sier Moiba.

- Da godtar man på en måte rasismen.

Moiba ønsker nå en prinsippdebatt og har tatt opp saken med både prost og Nidaros bispedømmeråd.

- Jeg etterlyser en prinsipiell diskursjon i kirken om dette, og har forsøkt å ta dette opp i et større forum, men har ikke nådd fram, sier han.

Respekt for folk i sorg

Sogneprest Arne Aspeland støtter sin kollega og nekter å steppe inn om pårørende skulle ønske en annen prest enn Moiba.

- Dette er ikke noe valg som pårørende har, sier Aspeland. Han sier til avisa OPP at han kjenner til to tilfeller hvor Moiba selv har trukket seg etter at pårørendes ønsker ble kjent.

Moiba er glad for støtten fra kollegene på menighetskontoret.

- Jeg har stor respekt for folk som er i sorg, men det er ikke så lett å respektere at jeg er uønsket som prest i begravelser fordi jeg ikke er norsk, sier han.

Vil ikke uttale seg

Prost i Gauldal, Kirsten Almås sier på generellt grunnlag at det ikke er uvanlig at prosten får henvendelser med ønske om en annen prest enn den som er i tjeneste, men vil ikke uttale seg om denne aktuelle saken.

- Når det er spesielle grunner til det, for eksempel av sjelesørgerisk art, kan prosten gripe inn og eventuellt sette inn en annen prest, sier hun.

Hun sier alle de elleve prestene i prostiet på ett eller anet tidspunkt har fått en erstatter.

- Dersom pårørende ønsker en annen prest, så må de betale for den tjenesten med mindre prosten her satt inn en ny prest.

- Noen ganger er det pårørende som ikke ønsker en kvinnelig prest, andre ønsker at de ikke er gift på nytt. slikt går vi ikke inn på, heller ikke når presten kommer fra et annet land, sier Almås.

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.