NRK Meny
Normal

Vil ikke være med på nytt kommunekart

Snåsa kommune tar nye grep for å beholde selvstendigheten og unngå en kommunesammenslåing. Et utvalg foreslår mandag at en kommune minst må ha 15.000 innbyggere.

Seisjøfiskløysa midtveis mellom Gressåmoen og Gjevsjøen i Snåsa

Snåsa kommune er kjent for sine mange fiskevann. Kommunen er stor i utstrekning, men har bare litt over 2000 innbyggere. Å beholde selvstendigheten er viktig for kommunen.

Foto: Asle B. Rindsem

Ekspertutvalget kom mandag med sin første delrapport om kommunereformen, og den ble lagt fram av utvalgsleder Signy Irene Vabo.

Utvalget foreslår at kommunene bør ha en minstestørrelse på minst 15 til 20.000 innbyggere.

Det kan bety bare 100 kommuner, og ikke 428 som i dag.

– Det som skjer nasjonalt må vi ta til etterretning og forholde oss til. Men vi fungerer godt som egen selvstendig kommune, sier rådmann i Snåsa, Truls Eggen.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner og den nye regjeringa har varslet en kommunereform.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kommunereform

Den nye regjeringa har varslet en ny kommunereform.

– Venstre savner en tydeligere retning i utvalgets rapport for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned til de nye kommunene. Dette er avgjørende for å sikre at en kommunereform gir mer lokaldemokrati, ikke mindre, sier André Skjelstad, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag.

– En kommunereform må innebære at oppgaver og myndighet flyttes fra staten og fylkeskommunene ned til de nye kommunene. Mer makt til lokaldemokratiet er en forutsetning for Venstres støtte til en kommunereform, sier Skjeldstad.

Venstre har lagt fram et framlegg i Stortinget om å innføre et regionalt, folkevalgt nivå som skal erstatte dagens fylkeskommuner.

Nye grep

Truls Eggen

Rådmannen i Snåsa, Truls Eggen, sier samarbeid med andre kommuner bidrar til et godt tjenestetilbud for innbyggerne.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Snåsa er en av kommunen som nå styrker det interkommunale samarbeidet.

Et enstemmig kommunestyre går inn for å utvide og styrke samarbeidet med kommunen Steinkjer, Inderøy og Verran.

I Snåsa erkjenner rådmannen at kommunen, som har 2154 innbyggere, ikke klarer å levere alle tjenester til innbyggerne selv.

– Det går bare ikke. Da må en slå seg sammen i større regioner og samle kompetansemiljø. En blir rett og slett for små til å håndtere de oppgaver en er pålagt å gjøre av staten, sier han.

I tillegg til at Snåsa utvider samarbeidet med Steinkjer, Inderøy og Verran samarbeider de også med kommuner lenger nord i Indre Namdal om barnevern, IKT og PPT. Kommunen har allerede et godt samarbeid med Steinkjer om legevakt, brann og renovasjon.

Melding i 2015

I mai skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge fram en presentasjon av kommunereformen i en meldingsdel av kommuneproposisjonen.

– Vi vil invitere fylkesmenn og KS til å legge til rette for gode lokale prosesser. Det tas sikte på å legge fram en melding om nye oppgaver til større og robuste kommuner våren 2015, skriver departementet.

Regjeringspartneren Fremskrittspartiet har tidligere sagt at de vil redusere antall kommuner fra dagens 428 til rundt 100.

Nylig sa Bjugn og Ørland nei til en kommunesammenslåing etter ei folkeavstemming.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.