Nei til Hindrem stavkirke

Staten sier nei til å bidra med penger til ny stavkirke på Hindrem i Leksvik.

Haltdalen stavkirke
Foto: Per Moen

Hindrem Stavkirkelag vil bygge en kopi av Haltdalen stavkirke til 1,9 millioner kroner.

Stavkirkelaget søkte Kultur- og kirkedepartementet (KUD) om en halv million kroner til ny stavkrike.

Spleislag

Departementet sier nei til å være med på et spleiselag for å bygge en ny stavkirke på Hindrem i Leksvik.

Avslaget begrunnes med at KUD ikke har noen tilskuddsordninger rettet mot slike tiltak, går det fram av svaret til Hindrem Stavkirkelag.

Tre nye stavkirker

Dersom Hindrem Stavkirkelag allikevel klarer å realisere sine planer, vil stavkirken på Hindrem bli den tredje nye stavkirken som reises i Trøndelag.

En kopi av Kolbrandstad stavkirke på Hølonda i Melhus kommune ble bygd av bygdefolket og sto ferdig i 1999.

En kopi av gamle Haltdalen stavkirke fra 1170 ble oppført i Haltdalen i Holtålen kommune i 2003. Originalen ble flyttet til Trondheim i 1880-årene, og står nå på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim.

Vil bygge kopi

Hindrem Stavkirkelag vil bygge enda en kopi av Haltdalen stavkirke, og har budsjettert med 1,9 millioner kroner.

Dugnadsinnsats, gratis tømmer, bidrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Leksvik kommune og andre lokale bidrag utgjør vel 1,2 millioner kroner.

Hindrem var kirkested fram til 1897. En tidligere stavkirke på stedet ble revet i 1665.

Siste fra Trøndelag