Nei til "Leve med bjørn"

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier nei til å støtte et prosjekt som skal hjelpe folk som lever med bjørn i nærmiljøet.

Bjørn
Foto: SNO

Norsk Institutt for Naturforskning, NINA, reagerer på avslaget om støtte til det såkalte "Leve med bjørn"-prosjektet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tidligere støttet prosjektet, men sier nå nei.

Direktoratet for naturforvaltning har heller ikke støttet prosjektet.

- Vi synes det er viktig at vi som forskere kan dra ut til bjørnefylkene og informere om hvordan man skal kunne leve med bjørn lokalt og om hvordan man kan forebygge konflikter med bjørn og håndtere dette generelt, sier en av forskerne ved NINA, Scott Brainerd, som i 2005 og 2006 jobbet med prosjektet "Leve med bjørn".

Velger ungdomsprosjekt

Nå har de søkt om midler til å følge opp med folkemøte og seminar. Men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som tidligere har støttet prosjektet, sier nei.

- I år valgte vi å prioritere annerledes. Vi vil satse mer på barn og unge og NINA er rettet mot andre grupperinger, sier rådgiver Gunnar Kjærstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Må lære av andre

Det er bare Hedmark av bjørnefylkene som har sagt ja til støtte til "Leve med bjørn"-prosjektet i år. Direktoratet for Naturforvaltning har ikke svart, men har tidligare ikke villet støtte prosjektet, som NINA har samarbeidet med svensk ekspertise om.

- Vi må kunne bruke kunnskapen som eksisterer fra andre steder, hvro man vet hvordan man skal løse problemer som oppstår med bjørn i nærområdet, sier Brainerd.