Nedslående rapport om sjøørret: – Tilstanden er veldig kritisk

Sjøørreten i Norge er under hardt press. Og det er særlig lakselusa som truer ørreten i mange vassdrag.

Sjøørret med lakselus.

TRUER ØRRETEN: Lakselusa er et stort problem for sjøørreten langs hele kysten opp til Nordland.

Foto: Bengt Finstad

– Tilstanden har lenge vært litt kritisk. Nå er den veldig kritisk.

Det sier Morten André Bergan. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

En ny kartlegging gjort av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har sett på 430 sjøørretbestander og viser en voksende krise. I bare 1 av 5 vassdrag er tilstanden god eller svært god.

I nesten halvparten av vassdragene er tilstanden for sjøørreten dårlig, eller svært dårlig.

– Fryktelig dårlig

Det er i Trøndelag og på Vestlandet problemene for sjøørreten er størst. I Trøndelag var for eksempel bare 6 prosent av bestandene i god tilstand. 54 prosent var i dårlig, eller i svært dårlig tilstand.

– Det er fryktelig dårlig fra Rogaland og opp til Nordland. Her strever virkelig sjøørreten, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA.

Sjøørret med lakselus

LAKSELUS FÅR 44 PROSENT AV SKYLDEN: I små vassdrag møter sjøørret lakselusproblemet og det voldsomme trykket fra veibygging, landbruk, grøfting og forurensning.

Foto: Bengt Finstad

Lakselus er den største trusselen

Lakselus og landbruk er de to største påvirkningene på sjøørreten i Trøndelag. En del bestander var også påvirket av samferdsel, vannkraftregulering og mye fiske.

Men det er lakselusa som er den aller største trusselen for sjøørreten.

– Det har en klar sammenheng med hvor det er mange oppdrettsanlegg. Vi ser effekten av lakselusa helt fra Agder og opp til Finnmark. Aller mest ser vi det i Vest- og Midt-Norge, sier Forseth, og fortsetter:

– Vi er forundret over at tilstanden er så dårlig som den er. Og at lakselusa har så stor betydning over et så stort område.

Ellers i landet viser rapporten at bestander øst for Rogaland og i Nordland, Troms og Finnmark var i bedre tilstand. Mange av bestandene i god eller svært god tilstand befinner seg i Nordland, Troms og Finnmark.

Torbjørn Forseth

Seniorforsker Torbjørn Forseth sier rapporten viser at det særlig er lakselusa som ødelegger for sjøørreten.

Foto: Anne Olga Syverhuset

Redusert med 90 prosent

Problemene er ikke bare i de store vassdragene ved kysten. Også i mindre vassdrag sliter sjøørreten med nedbygging av elver og vassdrag, og veibygging der vannet legges i kulverter.

Resultatet er at gyteplassene blir ødelagt.

– Ørreten kommer ikke opp og gjennom rørene. Det ser kritisk ut. Det viser innsamling av data gjennom mange år. I Trondheim er for eksempel produksjonsgrunnlaget redusert med 90 prosent, sammenlignet med situasjonen før krigen, sier forsker Morten André Bergan.