Flere sauebønder - mindre rovdyrerstatning

I Nord-Trøndelag og Hedmark er tapene av sau størst, og det er flere sauebønder som har sett seg nødt til å slutte med virksomheten.

Sauebonde Jostein Omli

Sauebonden Jostein Omli mener det er for mange rovdyr.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Jostein Omli er sauebonde i Steinkjer, og han mister mellom 100 og 250 sau hver beitesesong. Samtidig viser en ny statistikk at rovdyrerstatningen på sau har sunket med 40 prosent de siste tre årene.

– Nei, jeg har ikke merket noe til nedgangen. Kollegaer må gi seg hvert eneste år fordi rovdyrtrykket er for stort. Det bare forflytter seg, og tar nye områder, rovdyra spiser seg innover og nedover landet, sier Omli.

Støtte fra Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

I 2013 ble det utbetalt cirka 74 millioner i rovdyrerstatning på sau. Nå er beløpet blitt redusert til 45 millioner. Samtidig har det blitt flere sauebønder og flere sauer.

– En stor del av dem som har slutta, har slutta i rovdyrutsatte områder, mens det er de som investerer i sauehold i områda der rovdyra ikke er til stede. Så du får en flytting av beitenæringa ifra rovdyrområdene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil videreføre gode tiltak

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gleder seg over tallene, men lover også flere tiltak til bønder som sliter med rovdyr.

– Der hvor beitedyrene skal ha prioritet, der har vi lav terskel for å felle rovdyr.

Helgesen mener det er viktig at man gleder seg over at tallene er rekordlave, og at dette viser resultater av en god politikk. Han vil videreføre dette for at tallene skal fortsette å minske.

Mijøminister Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil videreføre de gode tiltakene for å hjelpe bøndene.

Foto: CARINA JOHANSEN / NTB SCANPIX

– Jerven er den som gjør mest skade, og der har vi satt i gang forsøk med nye og mer effektive måter å felle de på. Vi er opptatt av å fortsette å ha en god soneforvaltning, som vil si at det er ulike soner hvor rovvilt og husdyr har prioritet.

Vil ikke utrydde rovdyra

Det er snart på tide å slippe dyra ut på beitet igjen, og Omli er klar over at det blir tap av dyr.

– Å dra ut med dyra på beite er kjempefint, men tapene er der. Jerven, bjørnen, gaupa og ørnen skal ha sitt de og.

Bonden kommer ikke til å slutte å drive med sau, men han vil at antallet rovdyr skal minskes, slik at flere kan fortsette med virksomheten.

– Vi som driver med sau har ikke noe problemer med at det er rovdyr, det er mengden med rovdyr som vi reagerer på. Vi er ikke ute etter å utrydde rovdyrstammen, bare ta den ned, sier Omli.