Nedbrente båter

Brannvesenet i Åfjord melder at flere fritidsbåter er nesten nedbrent. Brannen er slukket, og de driver med etterslukking.