Navnestrid på nye skoler

Nye videregående skoler i Trondheim har fått navn etter langvarig navnestrid. Hannah Ryggen ble forkastet.

Adolf Øien skole i Trondheim

Aold Øien skole skal slås sammen med Gerhard Schøning og bli til Thora Storm videregående skole.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Nye videregående skoler i Trondheim har fått nye navn; Charlottenlund videregående, Thora Storm videregående og Strinda videregående.

Omstridt forslag

Les om navnestriden .

Brundalen og Ringve videregående skoler skal slås sammen til en ny skole. Det har vært langvarig diskusjon om navnet på den nye skolen. Til slutt endte Sør-Trøndelag fylkeskommune opp på forslaget om Hannah Ryggen videregående skole.

Det fikk lærerorganisasjonene til å steile. De ville blant annet ikke at elevene skulle kunne bruke ordspill om at "de gikk på Ryggen". Dessuten mente skolemiljøene selv at navnet ikke hadde noen tilknytning til de to bydelene.

Sør-Trøndelag fylkesting forkastet Hannah Ryggen som navn i dag, og den nye skolen skal i stedet hete Charlottenlund videregående skole.

Heller ikke det var helt uproblematisk. I debatten i fylkestinget ble det argumentert med at området der nyskolen skal bygges, heter Brundalen og ikke Charlottenlund. Fremskrittspartiet foreslo derfor Brundalen som skolenavn, men forslaget fikk bare deres egne stemmer.

Beholder Strinda-navnet

Ladejarlen og Strinda videregående skoler skal slås sammen til en ny skole. Strinda-navnet blir beholdt til tross for protester .

- Vi er veldig skuffet over forslaget. Vi ønsker et nytt navn, i og med at dette er to sammenslåtte skoler. Når to kulturer smelter sammen, så er navnet veldig viktig. Det har ikke politikerne skjønt. Nå føles det som at Ladejarlen blir lagt ned og flyttet til Strinda, sa klubbleder Terje Moen ved Ladejarlen videregående skole til NRK tidligere i vinter.

Thora Storm

I Midtbyen skal Gerhard Schøning skole og Adolf Øien slås sammen til en ny skole. De har vært godt fornøyde med å få navn etter en skolebestyrer og kvinnesaksforkjemper. Dessuten underviste Thora Storm blant annet ved Trondheim katedralskole.

Det kom likevel motforslag på skolenavnet i fylkestinget i dag. Høyre og Frp foreslo Thomas Angel som navn på skolen i Midtbyen, men ble nedstemt.

Kristelig Folkeparti foreslo Schøning som det nye skolenavnet og fikk stemmene fra Høyre og Frp (etter at deres eget forslag falt).

Flertallet stemte på Thora Storm.

Lang debatt

Debatten om de nye skolenavnene varte i 45 minutter i fylkestinget i Sør-Trøndelag.

- Det var en god diskusjon, med mange gode argumenter. Heldigvis ble det også i debatten uttalt at innholdet i skolen er viktigere enn navnene, sier Karianne Tung (Ap), leder i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag.

Hannah Ryggen:

Hannah Ryggen er mest kjent for sin vevkunst. Så langt får hun ikke skole oppkalt etter seg.

Foto: NRK

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille