Navarsete spør om flybasen

Senterpartiets Liv Signe Navarsete ber forsvarsministeren svare om Forsvarsbyggs behandling av grunneiere på Ørland har foregått på riktig måte. Hun mener grunneierne er utsatt for et utidig press i saken. NRK har tidligere omtalt saken.

Foto: Vidar Ruud / NPK