Nav skjerper innsatsen overfor gjeldsofre

Nordmenns privatgjeld øker, og stadig flere opplever at familieøkonomien trues. Nå oppretter Nav sitt første kompetansesenter for gjeldsrådgiving.

May Beate Haugen, Trygve Rossebø og Vivian Lysfjord

Leder i Nav Inn-Trøndelag, May Beate Haugen, prosjektleder Trygve Rossebø og gjeldsrådgiver hos Nav i Ytre Namdal, Vivian Lysfjord.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Husholdningenes forbruksgjeld er nær doblet siden 2008. I desember i fjor hadde nordmenn en samlet inkassogjeld på godt over 70 milliarder kroner, og i 2014 var om lag 236.000 nordmenn økonomisk svartelistet på grunn av gjeld.

Nå har Nav i Nord-Trøndelag som første fylke i landet etablert et eget kompetansesenter for gjeldsrådgivning. Pilotprosjektet innebærer at Nav skal bli bedre på forebyggende arbeid, og ta opp brukernes håndtering av privatøkonomien på et tidlig tidspunkt.

– Vi skal spørre: Hvordan håndterer du privatøkonomien din i den situasjonen du står i? Vi kan forhindre at du utvikler et gjeldsproblem, sier prosjektleder Trygve Rossebø.

LES: Gjelda øker mer enn inntektene

Mange venter for lenge med å søke råd

Trygve Rossebø

Prosjektleder i Nav Nord-Trøndelag, Trygve Rossebø, sier mange skammer seg over gjeldsproblemer.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Bare i Nord-Trøndelag jobber Nav nå med omtrent 1000 saker knyttet til gjeldsproblemer. Det er mange årsaker til at folk havner i et økonomisk uføre, og mange gjeldstyngede forsørgere venter for lenge med å søke råd.

– Vi er redde for at vi har en del mørketall, fordi det er så forferdelig skamfullt å snakke om. Det forventes at de fleste skal klare å håndtere økonomien sin, sier Rossebø.

Rådgiver ved Nav Ytre Namdal, Vivian Lysfjord, sier slike saker krever en egen tilnærming.

– Vi snakker litt rundt det og finner ut hvorfor de har havnet i en slik situasjon. Er det fordi de aldri har lært det? Da må vi prøve å lære bort og gi tips om hvordan man kan håndtere det. De fleste som kommer til oss ønsker å få kontroll på sitt eget liv, sier hun.

Lysfjord sier de fleste som opplever en personlig gjeldskrise, er folk med en normal årsinntekt.

– De fleste er faktisk i jobb, og det gjelder alle - fra 18-åringer til pensjonister.

LES: Dette bruker nordmenn penger på

Kredittkort i lommebok.

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Andreassen, sa til NRK i mars at gjeldsveksten ser ut til å fortsette - til tross for at folk flest trolig ikke får mer å rutte med.

Foto: Ivan Chuyev

Sikrer brukerne lik behandling

Landets første kompetansesenter for gjeldsrådgiving i Navs regi skal ta de tyngste gjeldssakene i fylket og dermed lette arbeidspresset på de lokale Nav-kontorene.

– Det er mange fordeler knyttet til en slik ordning. Først og fremst er det med på å sikre alle innbyggerne i fylket en lik og god tjeneste innenfor et komplisert område, sier leder i Nav Inn-Trøndelag, May Beate Haugen.

Haugen sier det samtidig gir de ansatte på Nav-kontorene handlingsrom.

– Vi kan løse sakene på et tidligere tidspunkt fordi de mest kompliserte sakene kan overføres til kompetansesenteret, og vi kan jobbe mer forebyggende.

LES: Vil ha strengere regler for markedsføring av lån