NAV-ansatt etterforskes for korrupsjon

En ansatt ved det lokale NAV-kontoret i Verran kommune er under etterforskning for økonomiske overtredelser.

NAV-logo

– Det aller viktigste for Verran kommune nå er å beklage på det sterkeste at innbyggere i Verran ifølge påstandene har blitt møtt med anmodninger om gjenytelser, sier rådmann Jacob Almlid.

– Verran kommune har sett seg nødt til å anmelde en ansatt ved det lokale NAV-kontoret etter at personen ifølge påstander og dokumenter har bedt om gjenytelser for å levere tjenester til brukerne, sier Jacob Almlid, rådmann i Verran.

Startet med intern undersøkelse

Kommunen startet selv en intern undersøkelse i juni. Informasjonen som kom frem under denne førte til at de 20. august anmeldte saken.

– Det var såpass alvorlig at vi anmeldte saken, og personen er avskjediget fra sin stilling i Verran kommune. Men det er viktig å understreke at saken er under etterforskning, og at vedkommende ikke er dømt, sier Almlid.

Det skal være snakk om relativt beskjedne beløp, men kommunen ser likevel veldig alvorlig på dette.

– Det er fullstendig uakseptabelt, og er et brudd på alle regler og rutiner vi har i Verran kommune.

– Helt uforstålig

Den mistenktes advokat, Bertil Smalås, forteller at hans klient synes det er veldig belastende å bli anklaget og anmeldt for straffbare forhold.

– Når kommunen i tillegg innkaller til pressekonferanse for å offentliggjøre beskyldningene så blir dette temmelig voldsomt, sier han.

Han forstår heller ikke hvorfor kommunen velger å gå ut offentlig med en personalsak.

– Jeg kan vanskelig se for meg at dette er en straffesak, og hvorfor Verran kommune går ut med den slik som dette er helt uforstålig.

Flere økonomiske overtredelser

Saken har nå vært under etterforskning en stund, og den mistenkte har vært inne til avhør og avgitt sin forklaring.

– Vi fikk anmeldelsen i høst, og har allerede kommet godt i gang med etterforskningen, sier Thomas Nordberg, etterforskningsleder for Spesialenheten for politisaker.

Og det er ikke bare korrupsjon personen etterforskes for.

– Det er flere personer som har status som fornærmet i saken, og jeg vil også presisere at anmeldelsen ikke bare omfatter korrupsjon. Det er snakk om forskjellige økonomiske overtredelser, sier han.

Han kan også fortelle at dette skal ha foregått i løpet av de siste inneværende år, men av hensyn til den videre etterforskningen ønsker han ikke kommentere flere detaljer.

Kontrollerer kommunens rutiner

Det er ikke bare den mistenkte som er under lupen. Kommunen satte også i gang undersøkelser av sine egne rutiner etter at påstandene kom frem.

– Vi engasjerte i juli kommunens revisjon for å gjennomgå våre rutiner og systemer for å se om de har mangler, sier Almlid.

– Det aller viktigste for Verran kommune nå er å beklage på det sterkeste at innbyggere i Verran ifølge påstandene har blitt møtt med anmodninger om gjenytelser.