NRK Meny
Normal

Naturvernforbundet vil ha forbud mot åtestasjoner

Utlegging av åte i beiteprioriterte områder bekymrer Naturvernforbundet, som vil be Klima- og miljødepartementet forby bruk av åte i perioder.

Sauekadaver i Grong

Naturvernforbundet krever at det blir forbudt å legge ut åte i beiteprioriterte områder.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dette øker risikoen for tap av beitedyr, og ikke minst blir det lettere å skyte freda rovdyr. Det sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Naturvernforbundet.

– Vi har hatt hendelser i Grong nylig, og i Stor-Elvdal tidligere i vår der en bjørn ble skutt. Vi ber departementet legge ned forbud mot bruk av åte i perioder før beiting, så en unngår å lokke rovdyr inn i beiteområder. Dette er en konfliktøkende adferd som er helt uakseptabel.

Økt konflikt

Håpnes mener det skjer stadig oftere at åte legges ut for å lokke store rovdyr, også inn i beiteprioriterte områder.

– Selvfølgelig tiltrekker dette freda rovdyr, og vil med stor sannsynlighet føre til en betydelig økt konflikt mellom rovdyr og beitedyr. Det blir automatisk krav om å skyte bjørn fordi den kan gjøre skade, sier Håpnes.

Tidligere i vår instruerte Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet til å gi fellingstillatelse på bjørn hos Høyre-politiker Anders Kiær i Stor-Elvdal. Saken vakte stor oppsikt. I følge Håpnes var det lagt ut åte også i dette området.

Nylig ble det avdekket at det var plassert åte i et saueområde i Grong, for å lokke til seg rovdyr som bjørn og jerv. Dette skulle dokumenteres på viltkamera som inntil nylig har hengt på et tre i området.

Arnodd Håpnes, fagleder Naturvernforbundet

Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener åte som legges ut gir økt konflikt mellom rovdyr og beitedyr.

Foto: Jo Straube

– Det er særdeles oppsiktsvekkende at beitebrukerne selv ikke ser noe problem med dette, sier Håpnes.

Gir mer rødrev

Utlegging av åter vil også kunne bidra til å øke bestandene av rødrev i beiteprioriterte områder.

– Selv om noen rødrever skytes i jaktperioden (15.07-15.04) vil åte som ligger i terrenget etter den tid kunne bidra til at flere rever kommer inn i området etter jakttidens slutt, noe som kan gi økt reproduksjon. Dette er meget uheldig, siden rødrev er en betydelig predator på lam. Og med dagens erstatningsordninger, der det ikke gis erstatning for tap av lam til rødrev, blir det lettere å skylde på de store freda rovdyra, som også gir erstatningskrav, sier Håpnes.

Naturvernforbundet vil ta snarlig kontakt med KLD for å be om at bruk av åte forbys i beiteprioriterte områder. De mener det er særdeles kritisk for bjørnebestanden, som allerede ligger langt under det vedtatte bestandsmålet.

Bjørn

Bruk av åte bør forbys, mener Naturvernforbundet. Særlig av hensyn til bjørnebestanden som er nedadgående.

Foto: Kjartan Trana / NRK