NRK Meny
Normal

Nattsvermer-invasjonen er dårlig nytt for bjørka

De store mengdene med nattsvermere, eller bjørkemålere, kan føre til at bladene på bjørka blir brune i stedet for grønne neste vår.

Målerlarve på bjørk

Larve av liten frostmåler (Operophtera brumata), populært kalt lauvmakk. (Opptrer ofte sammen med bjørkemåler.)

Foto: Bård Wormdal / NRK

Frode Ødegård

Insektforsker ved NINA, Frode Ødegård forteller at angrepene på bjørkeskogen er en naturlig prosess.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Bjørkemåler er en veldig vanlig art som lever som larve på bjørk, gjerne i fjellbjørk. Det kan bli enorme mengder av dem, forteller insektforsker Frode Ødegård ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Mange har nok lagt merke til at det i år er uvanlig mange nattsvermere, eller bjørkemålere. I år er det særlig mange nattsvermere i deler av Trøndelag, som i Røros og Stuggudal.

– Fenomenet er faktisk veldig vanlig. Dette er noe som skjer hvert tiende år, to til tre år etter hverandre.

Dårlige nyheter for bjørka

Bortsett fra at det kan være litt irriterende å få nattsvermere innendørs, er ikke insektene farlige for mennesker. For bjørka er historien en annen.

– Den kan faktisk være skummel for bjørka. Er det angrep mange år etter hverandre så kan bjørka faktisk dø. Normalt gjør den ikke det fordi dette er et fenomen som varer bare i noen få år, forteller Ødegård.

Flere steder i Norge har invasjonen av bjørkemålere gått hardt utover bjørka, blant annet i Nord-Norge.

– I år har vi sett at det i Sør-Norge har det vært et stort angrep, sier Ødegård.

Bjørkeskog angrepet av målerlarver

Slik så bjørkeskogen i Tana i Finnmark ut etter et angrep av bjørkemåler-larver i 2004.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Naturlig prosess

Selv om bjørka i verste fall kan dø av angrepene fra bjørkemålerne, nyter andre godt av disse angrepene.

– Angrep av Fjellbjørkemålere på bjørk er en naturlig prosess som egentlig er veldig bra for naturen fordi den forynger fjellbjørkeskogen. Slike angrep skaper også død ved til andre insekter og fuglemat, forteller Ødegård.

Likevel er ikke bjørka helt forsvarsløs mot insektene.

– Alle planter som blir angrepet av insekter produserer såkalte antibeitestoffer. Dette er stoffer som er giftige for insektene. Normalt vil det ikke bli store insektangrep i naturen. Men akkurat når det gjelder fjellbjørka ser det ut til at det hvert tiende år produserer mindre av disse stoffene, forteller Ødegård.

Nattsvermere, Røros brannstasjon

Nattsvermerne er nattaktive insekter og trekkes mot lyset, noe de fikk oppleve på Røros brannstasjon.

Foto: Roar Dalen

Årsaken til at planter produserer mindre antibeitestoffer hvert tiende år, tror Ødegård skyldes UV-stråling.

– Det tror jeg kanskje har en sammenheng med økt UV-stråling som den må beskytte seg mot. Da må den bruke mer ressurser på å lage «solkrem» mot UV-strålene, som er farligere en angrepene fra insekter. Det fører til at det blir mer insektangrep.

Kraftig angrep også neste år

Invasjonen av insektene ser ikke ut til å være over.

– Det er mye som tyder på at det blir et kraftig angrep til neste år også. Disse insektene er ett år gamle og legger egg som skal overvintre. Disse klekker til nye larver når bjørka spretter til våren. Da blir det nok et kraftig angrep og mye av bjørkeskogen blir nok brun, sier Ødegård.

Ekstremt mange nattsvermere flommer mot lyskilder inne og ute