NATO-fartøy holdt åpen dag

Rundt 250 trondhjemmere trosset stridregnet i dag og benyttet sjansen til omvisning i en norsk og en belgisk fregatt som ligger ved kai i Trondheim i helga.

Nato-styrke i Trondheim

Krigsskip ved Brattørkaia i dag. Fremst ligger den belgiske fregatten BNS Louise-Marie, dernest KNM Roald Amundsen og bakerst den tyske tankeren FGS Spessart.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Det er fartøy fra NATO's stående maritime styrke som er på Trondheimsbesøk fra lørdag til tirsdag, og i to timer i dag holdt den norske fregatten KNM Roald Amundsen og den belgiske fregatten BNS Louise-Marie åpent for publikum.

Nato's stående maritime styrke
Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Også den tyske tankeren FGS Spessart, som tilhører styrken, ligger til kai og preger bybildet.

Kom rett fra øvelse

– Vi kommer rett fra to uker med øvelser på Vestlandskysten, forteller kapteinløytnant og pressekontakt Thomas Gjesdal, som er godt fornøyd med at så mange har funnet veien til NATO-fartøyene.

Natoskip BNS Louise-Marie ved kail i Trondheim

Folk trosset regnværet og rundt 250 benyttet sjansen til å gå ombord i NATO-fartøyene i Trondheim, her det belgiske fartøyet BNS Louise-Marie.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– På de to øvelsene har det vært 12 overflatefartøyer fra ulike nasjoner med. Den ene NATO-ledede øvelsen "Dynamic guard" gikk på elektronisk krigføring og luftvern, den andre øvelsen var den norske marinens årlige øvelse som er en del av utdanning av nye ubåtsjefer.

Norge har kommandoen

Kapteinløytnant Thomas Gjesdal, pressekontakt Nato-styrke

Kapteinløytnant Thomas Gjesdal var godt fornøyd med besøket under den åpne dagen i dag.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Det er for tiden Norge som har kommandoen over NATO's stående maritime styrke, forteller Thomas Gjesdal.

– Det er tredje gang vi har kommandoen, men det er første gang vi har kommandoen et helt år - og vi har kommando i hele 2017, sier Gjesdal, og legger til om målet med styrken:

Skal være klar for NATO

- Det som er viktig med styrken er å være klar for NATO til å bli satt inn der det er behov. Det betyr at vi må være på nesten helt ned til timers beredskap, til å kunne være der det kreves, når det kreves, i hele NATO's operasjonsområde, slutter Thomas Gjesdal.

Åpen dag KNM Roald Amundsen

Både liten og stor møtte opp på Brattørkaia for å se på den maritime NATO-styrken.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK