Hopp til innhold

Nasjonalt E. coli-utbrudd

Folkehelseinstituttet leter fortsatt etter smittekilden etter at 7 barn ble smittet av den samme E. coli-bakterien.

E. Coli

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr.

Foto: Janice Haney Carr

Det var i august at fire barn i Kattem barnehage i Trondheim ble smittet av en og samme E. coli-bakterie. I starten var det mistanke om at smittekilden befant seg i barnehagen, men nå mener myndighetene at det dreier seg om et nasjonalt utbrudd der smittekilden ikke er bundet til nærmiljøet.

Erik Wahl

Erik Wahl er spesialinspektør i Mattilsynet for Trondheim og Orkdal.

Foto: Rune Karlsen / NRK


Ingen felles smittekilde

Grunnen er at tre barn, bosatt på helt andre steder i landet, ble syke av nøyaktig samme bakterie. Et barn bosatt i Sør-Trøndelag, et i Oppland og et i Åsnes Hedmark ble syke på omtrent samme tid som barna i Trondheim.

– Når det gjelder de fire barna i Trondheim så regner vi med at barnet som først hadde smitten har smittet de tre andre. De tre andre barna ble syke av en nøyaktig lik bakterie, noe som gjør at vi tror det er en felles smittekilde for alle disse, sier Erik Wahl som er spesialinspektør i Mattilsynet.

Mattilsynet undersøker om mat, drikke eller kontakt med dyr, kan være smittekilden, og kartlegger øvrige forhold i miljøet rundt barna som kan være smittekilde eller ha betydning for smitteoppsporingen.

Det er gjennomført intervjuer med alle som har hatt med barna og gjøre og det er tatt prøver av både mat og annet i både hjemmemiljøet og andre steder der barna har oppholder seg.

– Foreløpig har vi ikke funnet noe som kan sette oss på sporet av hva en mulig felles smittekilde kan være, sier Wahl.

E. Coli-prøver fra barn som har fått nyresvikt pga HUS-syndrom

Det blir tatt prøver av alle barn og voksne i de barnehagene der det blir ooppdaget E. coli-smitte.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Spist er spist

Oppklaringsarbeidet kan ta tid og er svært komplisert. Lokale helsemyndigheter, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger opp alle tilfellene etter gjeldende rutiner for om mulig å avdekke eventuelle smittekilder.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden. Maten som i enkelte tilfeller er smittekilden er ofte spist og rester kastet.

Bakterien smitter vanligvis fra mat, vann eller kontakt med dyr, men kan også skje fra person til person.

I 2006 og 2009 var det også nasjonale utbrudd av E. coli-smitte i ulike deler av landet. I 2006 fant man en felles smittekilde i ei spekepølse som var i salg over hele landet, mens årsaken i 2009 fortsatt er uoppklart.

Flest tilfeller i Trøndelag

Også i år er flest tilfeller av E. coli-smitte registrert i Trøndelag sammenliknet med landet totalt i forhold til folketallet.

– Trøndelag er overrepresentert, men årsaken til det har vi ikke klart å avdekke sier Erik Wahl.

Hittil i år er det til Folkehelseinstituttet meldt 47 tilfeller av E. coli hvor den syke er blitt smittet i Norge. Det er ikke meldt dødsfall på grunn av dette i 2013.

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom.