Hopp til innhold

Når voksnes konflikter rammer barn i idretten: Hvem skal ordne opp?

Ei jente ble utestengt fra fotballaget på grunn av det faren hennes hadde gjort. Nå skal kriseteam få opplæring for at barns rettigheter skal ivaretas bedre.

Vi ser bena til et barn med fotballsko stå ved siden av en fotball på en fotballbane.

VANSKELIG SAK: Denne jenta hadde gledet seg til å begynne på fotballaget, men ventetiden ble lang på grunn av konflikter knyttet til faren.

Foto: Anders Fehn / NRK

Jenta ville begynne på fotballaget med vennene fra skolen. Men farens seksuallovbruddsdom, og uro knyttet til hvordan han har opptrådt i tiden etterpå, gjorde det nesten umulig. Det gikk et halvår før en løsning var på plass og jenta fikk begynne. NRK fortalte historien forrige helg.

Idrettslagets leder ba tidlig om hjelp fra Oslo idrettskrets og kommunen.

Idrettskretsens generalsekretær, Magne Brekke, sier han raskt fikk seg en smertefull erfaring.

Mener kommunen burde ha tatt mer ansvar

Han mener det ikke finnes et godt nok system eller gode nok verktøy for å ivareta rettighetene til barn som har foreldre med krevende historikk.

– Vi hadde hyggelige møter med kommunen, men det kom aldri noe konkret ut av dem. Vi fikk beskjed om at idretten må ordne opp selv, forklarer Brekke.

Farens dom og uroen knyttet til den hadde allerede skapt konflikter i nærmiljøet og på skolen. Brekke mener kommunen burde tatt mer ansvar og jobbet mer aktivt med løsninger.

Les også: Jentas første trening ble starten på nesten et halvt år med uenigheter, anklager og trusler

Vi ser masse sko på en skohylle. Bildet er i svart-hvitt, bortsett fra et par fotballsko, som er knall gule.
Vi ser masse sko på en skohylle. Bildet er i svart-hvitt, bortsett fra et par fotballsko, som er knall gule.

Kommunen kjenner seg ikke igjen i Brekkes uttalelser og beskrivelser.

Sier de ikke kan instruere

I denne situasjonen må alle vi voksne sammen ta ansvar. Vi har derfor bidratt med alle verktøy vi har tilgjengelig, og har i tillegg vært en pådriver for en løsning til det beste for barnet, sier oppvekstsjefen i det aktuelle området.

Ifølge kommunen har de sørget for møteplasser og deltagelse og invitasjoner til møter. De har involvert en fagressurs innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid, sørget for løpende dialog med alle parter i saken og gitt tydelige råd hele veien.

Idrettens klare visjon er «idrettsglede for alle». Det strider mot FNs barnekonvensjon å utestenge et barn på grunn av noe en forelder har gjort.

Kommunen og kretsen har alltid vært enige i at jenta skal inkluderes i fotballklubben.

Men forventningen fra kommunen har alltid vært klar, sier oppvekstsjefen:

Vår forventning er at idretten må sørge for at jenta skulle få spille i den klubben hun ønsket og hadde venner i. Vi samarbeider tett med idretten – men vi har ingen instruksmulighet overfor dem. Idretten kan ikke lene seg på andre instanser for å sikre at de etterlever egne regler. Den ballen må de ta selv.

Magne Brekke savner likevel et åpent og godt samspill mellom frivilligheten og det offentlige når svært vanskelige saker rammer et nærmiljø. Han mener det har vært mangel på konkrete og riktige tiltak.

Barns oppvekst handler mye om trygt nærmiljø. Da må skole, idrett og de som jobber profesjonelt med barn og oppvekst i kommunen samarbeide til barnas beste i vanskelige saker. Det er tross alt de samme barna det er snakk om.

Men hvordan få til samspillet i praksis?

Løsningen kan ligge i Trondheim.

Vi ser et barn på en fotballbane gjennom nettet i et mål.

Det tok et halvt år før jenta fikk begynne på fotballaget.

Foto: Anders Fehn / NRK

Gir opplæring til kriseteam

Sexolog og terapeut Knut Hermstad har i flere tiår arbeidet med tematikken seksuelle overgrep mot barn. Som ansatt ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Midt-Norge, er han godt kjent med hvor opprivende en overgrepssak kan være i et nærmiljø.

Ifølge ham er det ikke unikt at en gjerningspersons barn utsettes for utestenging og sosial isolasjon.

– For å håndtere overgrepssakene i en lokal kontekst, trengs fagkunnskap. Kunnskapsbehovet dreier seg både om seksuelle overgrep, og om hvordan megling og håndtering kan skje i et lokalmiljø eller i en familie.

Knut Hermstad er rådgiver, sexolog og teolog ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Midt-Norge.

Knut Hermstad jobber ved RVTS i Midt-Norge.

Foto: Ole Marius Trøen / NRK

Hermstad og kolleger er nå i gang med en omfattende opplæringsrunde i kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Målet er å ruste kriseteam med fagkunnskap og verktøy, slik at de kan kobles på så fort krisen rammer et nærmiljø.

– Disse teamene kjenner lokalmiljøene godt og har mange kontakter. Derfor kan de brukes til å nå bredt ut, forklarer Hermstad.

Opplæringen skal foregå utover våren, og danne grunnlaget for mer systematiske planer som kriseteamene kan bruke i slike saker. ​​​​​​

Hva kan kreves av frivillige?

Det løste seg for jenta. Etter et halvt år er hun nå blitt en del av fotballaget – og trives.

– Det viste seg at mange foreldre ville få det til å fungere, og ville ta ansvar. En av dem har tatt rollen som miljøarbeider overfor jenta, forklarer Magne Brekke.

Ifølge ham viser denne saken hvor vanskelig det er å få frivillige foreldre til å håndtere svært krevende saker.

– Frivillige foreldre gjør et viktig arbeid uten å få noe som helst lønn. Det er forståelig at mange ikke orker et helvete av konflikter. Det er utfordrende nok for idrettslag å finne alle frivillige som trengs til å drive aktiviteten.

Han sier de må lære av saken om jenta.

– Og jeg utfordrer kommunen til dialog om rammer og spilleregler for samarbeid med idrettsorganisasjonen også på dette området.

Oppvekstsjefen i området der jenta bor ønsker mer kunnskap om krisehåndtering velkommen, men er også tydelig på at klubbene må tørre å stille klare krav til sine frivillige:

– Klubbene må selv rydde opp hvis de har medlemmer som ikke klarer å følge klubbens egne spilleregler.

Av hensyn til barna på laget, skriver ikke NRK hvilket idrettslag eller hvor i Oslo det er snakk om.

Siste fra Trøndelag