Nanoteknologi kan være farlig

Du smører deg inn med det hver dag, men forskere har svært liten kunnskap om det kan ha eventuelle langvarige skadevirkninger.

Video Nanoteknologi

VIDEO: Sjekk hvor ubegripelig små nanopartikler egentlig er!

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nanoteknologi er vitenskap på et nesten ufattelig mikroskopisk plan, en nanometer er en milliondel av en millimeter. Teknologien brukes blant annet i stadig flere hudpleieprodukter, kosmetikk og solkremer.

Samtidig vet man veldig lite om teknologiens virkning på miljøet. Dette kommer frem av en undersøkelse GenØk i Tromsø har gjort på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning.

– Det er mange positive muligheter med nanoteknologien, men det er også mye vi ikke vet om den som vi trenger mer kunnskap om. Dette gjelder særlig miljøsiden, sier forsker i GenØk, Kåre Nolde Nielsen.

Ingen regler for merking

I Norge fins det ingen regler for merking ved bruk av nanotekonologi, men forskere tror det allerede er i bruk i flere hundre produkter. Inntil videre fins det kun en frivillig registrering av disse produktene.

Nina Vik

Nina Vik, seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning

Foto: Hilde Grande / NRK

– Der står det rundt 20 stykker, men ved undersøkelser i Danmark kom de frem til over 350 produkter, sier Nina Vik.

Hun er seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, og tror Norge har like mange produkter med nanostoffer som Danmark.

– Det er ingen grunn til å tro at det er forskjellig her, forteller Vik. Og dette til tross for at det i produktregisteret bare er et fåtall produkter som oppgir slik bruk.

Kan være farlig

Og disse produktene er nesten over alt. På et apotek plukker Vik opp en solkremtube og undersøker ingredienslisten.

– Det jeg ser er at denne solkremen inneholder titanium dioksid. Det betyr at denne solkremen faktisk inneholder nanostoffer.

– Men kan nanoteknologi være farlig for oss?

– Ja. Det som har kommet frem i rapporten fra GenØk var at enkelt bruk av nanoteknologi kan utgjøre en helse- og miljørisiko. Det var noe vi absolutt bet oss merke i, så nå må vi jobbe for å få mer kunnskap.

Giftige stoffer

I rapporten ble blant annet duftfrie sokker brukt som eksempel på et nanoprodukt som kan være farlig for oss.

– Det bruker sølvnanopartikler for å få såkalte duftfrie partikler. Det bekjemper bakterier og da også lukt. Problemet er at det kan lekke sølvioner fra disse produktene, og de er godt kjent for å være giftig for vannlevende organismer.

Dette kan være problematisk, mener Nina Vik. Dermed er konklusjonen fra Direktoratet for naturforvaltning klar.

– Vi trenger mer kunnskap slik at vi kan få bedre oversikt og til slutt finner ut hvilke produkter vi bør si nei til.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.