Namsosingene betaler mest skatt

Folk med bolig eller fritidsbolig i Namsos, betaler mest eiendomsskatt av alle i Trøndelag. En oversikt fra Norsk hyttelag viser at i Namsos betales det gjennomsnittlig nesten 5000 kroner i eiendomsskatt pr eiendom, og det er 50 prosent mer enn gjennomsnittet i Trøndelag. Årsaken er høye skattetakster i kommunen. Trondheim, Malvik, Klæbu og Fosnes er andre trønderske kommuner med høy eiendomsskatt.