Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag stevnes for å få avgjort det økonomiske ansvaret for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon.

Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag stevnes av Namsos kommune.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Saken har bakgrunn i den 55 år gamle Namsos-kvinnen som ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter drap.

Psykisk syke mennesker som staten idømmer tvungent psykisk helsevern, og som er friske nok til å bo hjemme, bør ut ifra et faglig ståsted ikke institusjonaliseres, står det i en pressemelding fra Namsos kommune.

– Det er ikke riktig at kommunen blir sittende igjen med regningen for et tilbud til en innbygger som er idømt tvungen psykisk helsevern, sier kommunikasjonsrådgiver i Namsos kommune, Ole Morten Melgård.

Namsos kommune stevner nå Helse Nord-Trøndelag da de mener det regionale helseforetaket ved spesialisthelsetjenesten har ansvaret for pasienter med tvungent psykisk helsevern

– Dette handler om å få plassert det økonomiske ansvaret, og vi skal nå prøve det spørsmålet i retten, forteller Melgård.

Koster kommunen millioner

Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt til NRK at de fleste slike pasienter vil ha det bedre i egen bolig i hjemkommunen.

Kommunens helsepersonell gir døgnkontinuerlig tilsyn til den kvinnelige pasienten. Både for å verne samfunnet mot gjentagelse av alvorlige, straffbare handlinger og samtidig ivareta henne.

Dette koster Namsos kommune opp mot 10 millioner kroner i året.

– Det er svært store summer. Man kan jo tenke seg hva slags krise dette ville vært for en mindre kommune enn Namsos, sier Melgård.

Namsos kommune har et godt samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, men har dessverre ikke annet valg enn å stevne helseforetaket for å få avklart det økonomiske ansvaret for denne pasienten, skrives i pressemeldingen.

–​ Det som skal skje fremover nå er at vi skal fullføre stevningen og sende den inn, avslutter Melgård.