NRK Meny
Normal

Nær halvparten av barna distraheres lett i trafikken

Hvor oppmerksom er den syklende ni-åringen i trafikken? Ny forskning viser at nesten halvparten av barneskole-elevene lett lar seg distrahere.

Mikkel ut i trafikken

Ved hjelp av spesialbrille og innbygd øyesensor har Trygg Trafikk og Sintef undersøkt barns evne til å konsentrere seg i trafikken. Mikkel Kulvik Bremseth ved Eberg skole i Trondheim er i gang med trafikktesten.

Foto: Jørgen B. Leangen / NRK

Sintef og Trygg trafikk har undersøkt hvordan unger i tredje til femte klasse oppfører seg i trafikken.

Forskerne utstyrte barna med videobriller som eksakt viser hva barna ser på - samtidig som de fikk ulike oppgaver underveis.

Resultatet viser at 40 prosent av ungene i testen mister konsentrasjonsevnen.

Fokus og fotgjengere

Ved Eberg skole i Trondheim har elevene Ella Fjær Skåre og Mikkel Kulvik Bremseth har tatt testen.

– Jeg synes det gikk bra, men det er litt rart når det er så mye annet å se omkring seg. Jeg prøver å passe på, særlig der hvor det er fotgjengere, sier Ella.

Ella i testløypa

Ella underveis i testløypa.

Foto: Jørgen B. Leangen / NRK

Mikkel er opptatt av konsentrasjon.

– Det jeg tenker på, er å ha fokus på syklinga og ikke noe annet. Om det er enkelt eller ikke, kommer an på hva som er omkring meg, sier Mikkel som sammen med nesten 60 andre skolebarn har vært med på et unikt forskningsprosjekt.

Seniorforsker Dagfinn Moe ved Sintef sier at undersøkelsa viser hvordan unger kan være ukonsentrerte i trafikken.

– Hvis vi flytter denne situasjonen ut i trafikken, hvor det fins flere forstyrrende elementer, får ungene et problem. De vil oppleve at det er vanskelig å orientere seg, og å planlegge syklinga si, forklarer Moe.

Dagfinn Moe og Bård Morten Johansen.

Barn som lett lar seg distrahere, møter større utfordringer i trafikken. Sintef og Trygg Trafikk har undersøkt konsentrasjonsevnen til tredje, fjerde og femteklassinger. Til venstre seniorforsker ved Sintef, Dagfinn Moe og Bård Morten Johansen, som er seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Foto: Jørgen B. Leangen / NRK

Filmer hva ungene ser på

Brillene de bruker i testen, har innbygd øyesensor. Den gir forskerne eksakt informasjon om hva barnet ser på under sykkelturen, noe som blir filmet underveis, forteller Dagfinn Moe.

– Ungene får beskjed om ikke å se på et lys som plutselig tennes underveis på sykkelruta. Men 40 prosent av ungene gløtter likevel på lyset, selv om de vet de skal la være. Det betyr at de ikke greier å kontrollere sin oppmerksomhet helt og holdent, sier Moe.

Et enormt videomateriale er gjennomgått og analysert. Undersøkelsen er bestilt av Trygg trafikk i samarbeid med Nordland og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Resultatet skal brukes til å utvikle trafikkopplæringa.

God trening i sykkeltur med barna

Ifølge seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk finnes det ikke noe entydig fasitsvar på hvor gamle ungene bør være før de får sykle til skolen.

– Det er en del individuelle forskjeller, og derfor vanskelig å fastslå en bestemt alder. Men ved å ta med ungene ut på sykkeltur, kan foreldre observere hvordan barnet mestrer det å være i trafikken. La de yngste sykle først, og prat om turen underveis og etterpå. Spør dem hvorfor de velger å gjøre det de gjør, anbefaler Johansen.

Lyset de ikke skal kikke på

I testen får elevene beskjed om ikke å kikke på lyset som tennes i løypa. 40 prosent av deltakerne distraheres av det.

Foto: Jørgen B. Leangen / NRK