Hopp til innhold

Solkraft nær firedoblet i 2016

I fjor ble det installert nesten fire ganger så mange solceller her i landet som året før. Næringsbygg står for den største veksten, men også eneboliger har hatt en tredobling.

Solceller

Flere privatpersoner har valgt å innstallere solceller på takene sine. Drivkraften er særlig at prisene på solcelleanlegg har gått ned.

– Tallene skyldes i hovedsak at store aktører har kommet på banen og gjort store installasjoner. I tillegg er det mange vanlige folk som ser at dette begynner å bli veldig gøy, sier forsker ved Sintef, Gaute Stokkan til NRK.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Flere bedrifter satser stort

Ifølge SINTEF har flere større bedrifter satset på solenergi. Blant disse finner vi matleverandøren Asko, som startet å bygge ut egne solcellepanel i fjor.

– Vi har ca. 60 eneboliger vi kan produsere strøm for, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i Asko Midt-Norge.

Direktøren forteller at bedriften har en ambisjon om å være selvforsynte med ren energi og drivstoff innen 2020. I løpet av 2016 fikk Asko landets tre første elektriske lastebiler, og solcellene brukes for å produsere hydrogen som brukes i disse bilene.

– Jeg vil at vår generasjon, og de som kommer etter får det bedre enn oss. De skal oppleve at vi i 2020 gjorde mye for at de skulle få en bra hverdag, sier Endresen.

Fortsatt lite i Norge

Sintefforskeren peker på flere grunner til den markante økningen.

– Kostnadene har rast de siste årene, og solceller har blitt billig. I tillegg ser vi at rammebetingelsene er på plass. Store produsenter vet hva de skal gjøre, og privatpersoner har funnet ut at de kan få støtte fra Enova, og hvordan opplegget fungerer, sier Stokkan.

Det har også vært en tredobling i antall eneboliger som har valgt å plassere solcellepanel på taker.

Men tross økningen er det fortsatt kun en liten del av Norge som kan dekkes av solceller. Verdensmarkedet har hatt en voldsom økning de siste 15–20 årene, med rundt 40 prosent i året. Stokkan tror vi kan få lignende tall her hjemme.

– Det blir nok en jevn vekst, og jeg tror man absolutt kan se lignende tall i Norge, fremover, sier Stokkan.