Naboer frykter for sikkerheten

Åtte innbyggere i Meldal protesterer mot at flyktninger skal få bo i nabolaget. De har levert ei underskriftsliste til kommunen.

Meldal Rådhus
Foto: Lena Løvnes

De skriver at de ikke ønsker et flyktningmottak i nabolaget.

– Vi vet ikke hvem som kommer og for mange kan det være skremmende å tenke på hva flyktningene har med seg i bagasjen og hva de har opplevd i livet sitt, sier initiativtaker til underskriftslista, Rolf Gundersen, til avisa Sør-Trøndelag.

I brevet understrekes det at det ikke ligger rasistiske motiver bak.

De peker på at det bor mange gamle i området og at det ikke er gatebelysning, noe som gjør det vanskeligere å se hvem som beveger seg ute.

De fikk vite ad omveier at kommunen har tenkt å bruke denne boligen som et tilbud til flyktninger.

Usikkerhet

Are Hilstad, ordfører Meldal

Ordfører Are Hilstad i Meldal sier det har vært vanskelig å informere før vedtakene er fattet.

Foto: Lena Løvnes

Meldal kommune opplyser at det dreier seg om ei alenemor fra Afghanistan med barn på tre og fem år, som skal bo i huset.

Gundersen medgir at dette ikke virker så skremmende.

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av alle som bor her, men for meg høres det ikke skummelt ut. Hovedpoenget mitt er at alle parter kunne vært beroliget dersom kommunen hadde informert, sier Gundersen.

Krevende informasjonsarbeid

Ordførere Arne Hilstad sier det har vært krevende å informere innbyggerne før noe har vært bestemt.

– Her har innbyggerne fått tak i informasjon før det er gått ut offentlig. Hadde vi fått tid til å informere, kunne vi unngått en de misforståelser, sier han og peker blant annet på at dette ikke er et flyktningmottak, men en bolig.

Kommunen avviser påstander om at dette er en bolig i dårlig forfatning.

Det var i forrige uke kommunen fikk navnene på de seks første flyktningene og vedtak om boliger ble tatt tirsdag.

Fire trakk seg

Opprinnelig var det 12 naboer som hadde underskrevet brevet, men fire av dem har trukket seg og skriver i et brev til kommunen at underskriften var forhastet og at de ikke står innenfor innholdet. De ønsker at de nye naboene vil trives i nabolaget.

Kommunen kommer nå til å informere befolkninga i Meldal om hvilke flyktninger kommunen skal ta imot og hvor de får bo.

I første runde dreier det seg om tre gutter fra Somalia som får bolig på Løkken og ei mor med to barn i Grefstad.

I løpet av året kommer ytterligere fire flyktninger til Meldal som har sagt ja til å bosette ti flyktninger i året i tre år.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt 19.45 ved Grete Thobroe

Midtnytt 19.45 ved Grete Thobroe