Hopp til innhold

Nå telles du i Bymarka

Trondheim kommune vil vite hvor og når du beveger deg i marka. Derfor har de begynt å telle deg når du er på tur.

Tellestasjoner i Bymarka

Her teller kommunen deg, for å finne ut hvilke områder i marka som er mest brukt.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Tellestasjon Bymarka

Sånn ser tellestasjonen i marka ut.

Foto: Morten Karlsen / NRK
Ellen Birgitte Strømø

Ellen Birgitte Strømø, enhetsleder for idrett og friluftsliv.

Foto: Morten Karlsen / NRK
Gry Haug Binde

Gry Haug Binde, leder Trondhjems Skiklub.

Foto: Bjorn Christiansen

Trondheim kommune har investert i seks tellestasjoner som er satt opp i marka og nærfritidsområder rundt omkring der folk bor. Målet er å finne ut hvor folk går hen.

Enhetsleder for idrett og friluftsliv Ellen Birgitte Strømø, forteller at det er mange grunner til at de er interessert i tallene.

– Vi ønsker å vite hvilke områder som er aller mest brukt, sånn at vi vet hvilke steder og stier vi bør satse på å utbedre, forklarer Strømø.

Effektiv satsing

Strømø forklarer at med knappe ressurser, er det viktig at de blir brukt mest hensiktsmessig.

– Vi vil jo at de tiltakene vi gjør skal komme flest mulig mennesker til gode, sier hun.

Strømø forteller at tallene de har fått fra noen tellestasjonene plassert i nærfritidsområdene rundt Ladestien og Theisendammen har gitt noen overraskende resultater.

Like mange benytter seg av disse områdene midt i uka som en søndag ettermiddag. Strømo sier det er motiverende tall.

– Det er noe vi ikke hadde regnet med, men det motiverer oss til å satse på disse områdene når vi ser hvor mye brukt de er, understreker Strømø.

Viktig dokumentasjon

Leder i Trondhjems Skiklub Gry Haug Binde, syns det er bra at ferdselen i marka nå undersøkes. Det gir viktig dokumentasjon.

– Dette er tall som vi kan vise til når folk kritiserer at det blir brukt penger på marka. Det er tross alt like mange folk i marka en søndag som det er på en RBK-kamp på Lerkendal, sier Haug Binde.

Skiklub-lederen er også glad for at tellerne gir en oversikt over hvilke områder som brukes mest.

– De områdene som er mest brukt må også få mest midler. Med slike tellere kan man være sikker på at det blir sånn, avslutter Haug Binde.