Nå skal vikingfunnene tilbake til Trøndelag

Unike gravfunn fra vikingtida i Grong og Overhalla blir trolig ført tilbake til Trøndelag i løpet av et år eller to. I dag ligger de på museum i London.

Kump med brosje

Denne klumpen med en brosje ble grav fram fra en gravhaug i Namdalen på 1880-tallet.

Foto: © The Trustees of the British Museum

Brosje

Denne brosjen fra Namdalen ligger i arkivet ved Britisk Museum.

Foto: © The Trustees of the British Museum

Det helt spesielle er at flere av skattene ble stjålet i England av vikinger fra Namdalen, og igjen gravd opp og ført tilbake av engelske laksefiskere på 1800-tallet.

Kurator ved British Museum i London, Barry Ager, har mange ganger i løpet av de siste årene tatt imot besøk fra Trøndelag som har vært nysgjerrig på vikingfunnene som ligger på museet. Alt det som ligger av slike funn på museet har av nemlig en helt spesiell historie.

Lilleberre

– Det som er utstilt der er fra Namdalen og gården Lilleberre. Det er et flott funn fra en kvinnegrav på 800-tallet. Og årsaken er at briten Alfred Cocks to somre var i Overhalla og Grong på 1880-tallet, forteller fylkesarkeolog Lars Forseth i Nord-Trøndelag.

Barry Ager

Barry Ager er kurator ved British Museum i London.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Forseth har sett utstillingen, men også det som ligger godt bevart i mange esker i magasinene på museet i London.

– Cocks var arkeolog og flinkere enn de norske arkeologene på den tiden. Han foretok utgravinger og førte nøye dokumentasjon over det han fant, sier Lars Forseth til NRK.

Velstående

Cocks var velstående nok til å dyrke sine hobbyer, som elgjakt i Namdalen, laksefiske i Namsen og å drive med arkeologi.

– Vi har sett hva som ligger på museet og det er fantastisk å se hva han tok med seg. Ikke minst hvor nøyaktig han var og dokumenterte hva han kjøpte av gjenstander, sier Forseth.

Lars Forseth

Lars Forseth er fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag.

Foto: Beathe Mårvik / Leka kommune

Det er mye spennende historie i de gjenstandene Cocks tok med seg. Materiale som viser at vikingene reiste langt og vidt. En god del av det som nå ligger på museet hadde naturlig nok også reist over Nordsjøen før.

Vikinger fra Namdalen

– Ja, ikke minst en rund, irsk spenne. Den er nok trolig røvet i Irland en gang på 800-tallet av de første vikingene fra Namdalen, forteller fylkesarkeologen.

Nå er det altså store muligheter for at det arkeologen Alfred Cocks tok med seg på 1880-tallet, kommer på nok en runde over Nordsjøen og tilbake til Trøndelag.

– Vi får nok ikke gjenstandene tilbake, men vi skal jobbe for å få vist fram noe av dette materialet i løpet av et par års tid, sier Lars Forseth.