Nå skal svingene og humpene bort

Folk i Osen kommune kan nå glede seg over at fylkesveg 715 blir utbedret i løpet av de to neste årene. 230 millioner kroner skal brukes på å ruste opp vegen fram til 2018.

Utsikten fra frontruten

Fylkesveg 715 er både svingete og humpete. Nå skal flere strekninger utbedres fram mot 2018.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Hvem husker ikke NRKs reportasje våren 2011 da daværende ordfører Jørn Nordmeland ble kjørt i ambulanse langs den humpete fylkesveg 715 i Osen. Da ble strekningen kåret til Trøndelag dårligste veg.

Jørn Nordmeland

Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland er glad for av fylkesveg 715 nå skal rustes opp.

Foto: Privat

– Ja, jeg husker godt den turen som var litt av en opplevelse med luftige svev, ler tidligere ordfører, Jørn Nordmeland.

Nå kan han glede seg over at deler av den mye kritiserte fylkesveg 715 gjennom Osen skal utbedres for 230 millioner kroner.

– Nå tar de ikke strekningen over Osenfjellet i denne omgangen, men det kan komme senere. Vegen er jo i dag som en geitesti enkelte steder, og lite er blitt gjort siden den ble åpnet i 1962. Vi har sett fram til dette lenge, i og med at dette er hovedvegen vår, sier Nordmeland.

Fv 715 over Osenfjellet er regnet som Trøndelags dårligste veistrekning.

Kjøreturen langs fylkesveg 715 for over fem år siden vakte oppsikt over hele Norge.

Nye traseer

Ved Nordmelansfossen vil vegen blir lagt i en ny trase. Den blir ikke så bratt som i dag, og skal gå lenger vekk fra fossen. Svingene blir heller ikke så skarpe.

Ved Fuglmoen vil vegen bli rettet ut slik at oversikten blir mye bedre enn i da. Og på strekningen Kummen – Nylandet vil vegen legges lenger unna Steinsdalelva hvor den vil gå på nordsida fram til vannverket, og forbi Nylandet må vegen legges i en helt ny trase.

Fylkesveg 715

Dette kartet viser de tre strekningene på fylkesveg 715 som nå skal utbedres.

Foto: Kart/Statens vegvesen

– Det er en vegstrekning med dårlige kurver, stigninger og ikke minst nærføring til vanskelige fjellskjæringer. Dette ønsker vi nå å utbedre. Mye av strekningen vil få store utbedringer i forhold til de pengene som er bevilget i Fosenpakken, sier prosjekteringsleder Roar Lindstad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen starter planarbeidet allerede i høst, og håper på byggestart i løpet av neste år. Målet er å åpne strekningene høsten 2018.

– Jeg vil gi ros både til Osen kommune og grunneierne i området for et godt samarbeid. Jeg tror nok folk i området vil sette pris på utbedringene som nå kommer, sier Lindstad.