NRK Meny
Normal

Nå skal kriseberedskapen testes

I dag gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den første store varslingsøvelsen i Norge etter 22. juli-terroren i 2011.

22.juli Roser utenfor Domkirken

Bildet viser blomsterhavet utenfor Domkirken i Oslo etter terrorangrepene 22. juli 2011. I dag skal myndighetene øve på å sende og motta viktige beskjeder i krisesituasjoner.

Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Tore Wist

Tore Wist mener beredskapen i Norge er blitt bedre siden 2011.

Foto: Tore Wist

Over hele landet skal myndighetene øve på å sende og motta viktige beskjeder i en krisesituasjon. Dette blir den første store nasjonale testen etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

– Vi er blitt bedre

– Jeg mener vi er blitt bedre på dette de siste årene, og har lært mye av det som skjedde i 2011, sier seniorrådgiver Tore Wist ved beredskapsavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Beredskapen i Norge fikk mye kritikk etter terroren i Oslo og på Utøya 22. juli for snart to år siden.

– Den gangen gikk det ikke som forventet da det ble slått riksalarm. Nå er vi nærmest pålagt å gjennomføre en slik varslingsøvelse, forteller Tore Wist til NRK.

De siste årene er det jobbet med å forbedre beredskapen slik at alle viktige samfunnsinstitusjoner som kommuner, politi, helsevesen, vegmyndigheter, Forsvaret og andre får de viktige beskjedene som trengs i en krisesituasjon.

Tester beredskapen

Til sammen deltar rundt 600 aktører under dagens øvelse, og myndighetene får nå virkelig vite om beredskapen er blitt bedre.

– Vi er optimistisk i forhold til resultatet av denne testen. Men fordi det ikke er alle som har en beredskapsvakt, er ikke hurtig responstid nødvendigvis et kriterium for å måle om beredskapen er god eller ikke. Det mest interessante er at man kan nå fram på e-post og via sms-meldinger, som er våre primære varslingsmedier, sier Wist.

Han understreker at det viktigste i dag er å finne ut om varselet som sendes ute, kommer fram til riktig adressat, og at dette rapporteres tilbake i ettertid.

Glad for oppmerksomheten

Etter 22. juli-terroren har det vært stor offentlig oppmerksomhet rundt både terrorberedskap og samfunnssikkerhet mer generelt.

– Vi som jobber med samfunnssikkerhet til daglig, er jo glad for all oppmerksomheten dette temaet er fått, selv om vi selvfølgelig skulle vært de forferdelige hendelsene foruten, sier Tore Wist.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.
For første gang i Norge får besøkende på NTNU Vitenskapsmuseet se hvordan dyr ser ut på innsiden av huden.