NRK Meny
Normal

Nå kommer de hvite ambulansene

Mandag setter ambulansetjenesten i Midt-Norge i gang et prøveprosjekt med biler som skal avlaste de ordinære akuttambulansene.

Hvit ambulanse

Fra mandag 12. oktober kan du se de nye, hvite ambulansene i drift i Trondheim kommune.

Foto: St. Olavs Hospital

De hvite ambulansene skal brukes til pasienter som ikke behøver overvåking eller behandling under transport til sykehus, samt til ferdigbehandlede pasienter.

– Dette vil skåne de tradisjonelle, gule ambulansene for rene transportoppdrag, noe som styrker akuttambulansenes tilstedeværelse, uttaler Jon-Ola Wattø i ambulansetjenesten i Midt-Norge.

– Handler om ressursbruk

I 2014 hadde de gule akuttambulansene i Midt-Norge 85.853 oppdrag, og prognosene viser at oppdragsmengden bare vil øke.

– En differensiering av tjenesten med enklere biler og lavere krav til personellet vil gi reduserte kostnader og økt lokal tilstedeværelse av akuttressursen. Det handler om at rett ressurs blir brukt til rett pasient, sier Wattø.

De hvite ambulansene skal bemannes av personell fra ambulansetjensten og portører.

Ordinære ambulansebiler skal være betjent med minst to helsepersonell og en av dem skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Øvrig helsepersonell må inneha annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse, og minst en av dem må ha kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

Ny akuttforskrift skjerper kravene

Bakgrunnen for å kunne benytte andre enn ambulansepersonell er en ny akuttforskrift fra regjeringen, som har som mål å heve kvaliteten og kompetansen i akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Forskriften stiller blant annet skjerpede kompetansekrav til personell i (den ordinære, journ.anm.) ambulansetjenesten.

Den såkalt differensierte ambulansetjenesten skal utprøves i Trondheimsområdet en kort periode fra mandag, før prosjektet blir evaluert.