Nå kan du droppe inn i kirka og døpe deg

Ønsker å gjøre det enklere å døpe seg i kirka.

Christine Waanders ønsker at flere skal døpe seg

SPENT: Sokneprest Christine Waanders er spent på om det kommer noen på drop-in dåp.

Foto: Nora Lervik / NRK

Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall dåpshandlinger sunket med 21 prosent siden 2005. Disse tallene har inspirert til at flere norske kirker har valgt å starte drop-in dåp for at flere skal døpes i kirka. Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Drop-in dåpen ble først introdusert i den svenske kirka, og kom først til Norge i fjor da Lademoen menighet hadde åpen kirke for dem som ønsket å døpes. Nå har tre kirker i Verdal startet med det samme, for å gjøre det enklere for folk å bli døpt.

– Det er åpent for alle

Sokneprest ved Sør-Innherad kirkelige Fellesråd, Christine Waanders, mener tiltaket vil være med på å få flere til å døpe seg.

– Det er ikke alle som får tid til å døpe seg. Vi håper at vi med dette kan nå ut til de som ikke har døpt seg ennå. Om det er konfirmanter som skal konfirmeres til neste år, eller om det er godt voksne som aldri har hatt anledning, så skal de få sjansen nå, sier soknepresten.

Åpner kirka for at alle kan døpes

ÅPENT FOR ALLE: Sognepresten ønsker alle velkommen til drop-in dåp.

Foto: Nora Lervik / NRK

Waanders, som har vært i kontakt med presten i Lademoen menighet, har forberedt seg godt. Selv om dåp anses som en svært formell hendelse, ønsker soknepresten at dåpsbarnets bekledning skal ha liten betydning.

– Vi kan stille med dåpskjole eller en konfirmantkappe om man vil det. Ellers er det bare å komme som man er, enten man pynter seg eller har på seg dongeribukse, det er det samme, avslutter hun.

Om man er interessert i en spontandøpes, er det eneste man trenger å ta med seg en kopi av fødselsattesten og minst to vitner over 15 år, som ikke er foreldrene til dåpskandidaten, som enten er medlem av Den norske kirke eller i et annet kirkesamfunn.

– Vi må lytte til medlemmene våre

Inge Torset, stiftsdirektør i Nidaros bispedømme, har sett stor nedgang i antall norske dåper de siste årene, og mener det skyldes en endring i det norske samfunn.

– Det er ikke unaturlig at færre barn blir døpt nå enn før, ettersom vi har blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, men det er også færre blant kirkas egne medlemmer som døper ungene sine, forteller Torset.

Han mener det er på tide at kirka må gjøre noen endringer for at flere skal døpe barna sine.

– Jeg tror vi som kirke må bli mer vant til å lytte til våre medlemmers ønsker og behov slik at vi er i stand til å møte de i noe som oppfattes som raust og mulig, og ikke bare innenfor en type standardramme, avslutter Torset.

sogneprest

KOM SOM DU ER: Sognepresten sier at det er bare å komme som man er.

Foto: Nora Lervik / NRK