Hopp til innhold

Nå er Ørland klar til å ta imot F-35-fly – forsvarsministeren er mektig imponert

Onsdag markerte Forsvarsbygg sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F-35-området på Ørland flystasjon. – Et lite mirakel, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

forsvars

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg

Foto: Forsvarsbygg

– Fy søren, for en jobb dere har gjort – og gjør. At vi kan stå her i dag, bare to år etter at spaden ble satt i jorda, er ikke noe særlig mindre enn et lite mirakel. Det at dere jobber så intenst og bra som dere gjør, det bygger forsvarsevnen vår, sa forsvarsministeren.

I begynnelsen av august kunne Luftforsvaret flytte inn i det 10000 kvadratmeter store skvadronbygget – en viktig milepæl i den pågående utbyggingen av Ørland flystasjon. Deretter ble forsyningsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon ferdigstilt. Forsvarsbygg ferdigstiller også nå vedlikeholdsbygget for F-35, og en forlenget rullebane skal stå klar innen første fly lander i november i år. I tillegg omfatter prosjektene blant annet bygging av forlegninger for mannskap og offiserer og oppgraderinger av infrastruktur.

Økt trusselnivå

– Helt siden Stortinget vedtok å lokalisere kampflybasen til Ørland kommune i 2012, har Forsvarsbygg arbeidet med et svært omfattende og komplekst oppdrag med stramme tids- og kostnadsrammer. Ferdig utbygd vil Ørland flystasjon være helt sentral for Forsvarets kampkraft. Forsvarsbyggs kompetanse og målrettede arbeid gjennom disse fem årene har vært et svært viktig bidrag, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Til NRK utdyper Søreide at det nye trusselbildet har preget mye av tenkningen som er gjort rundt langtidsplanene, blant annet med tanke på hvor mye bedre en må beskytte baser i dag enn for 10–15 år siden.

– Det opprinnelige prosjektet, som er såpass ferskt som fra 2012, måtte revideres fordi sikkerhetssituasjonen tilsier at vi må beskytte bedre, sier hun.

De første F-35-flyene lander på Ørland 10. november. Forsvarsministeren gleder seg.

– Det blir en kjempestor dag når vi er klare til å ta imot de første flyene våre som skal utgjøre den framtidige kampkraften vår i Luftforsvaret og Forsvaret, sier hun.

– Har utviklet oss

Byggearbeidet på Ørland vil pågå frem til og med 2020, og storparten av aktiviteten er ferdig det året. Per i dag er det investert for vel 3,4 milliarder kroner. I årene fremover skal ytterligere 6,4 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen.

– Som profesjonell eiendomsaktør har arbeidet med å utvikle Ørland flystasjon og kampflybase betydd svært mye for Forsvarsbygg som organisasjon. Vi har utviklet oss med oppdraget, og det vi lærer tar vi med oss inn i det videre arbeidet for å bygge forsvarsevne. Som byggherre markerer vi nå at vi kommer i mål med sentrale prosjekter som utgjør kampflybasen – slik at Forsvaret tilføres bærekraftige bygg og anlegg som bidrar til økt kampkraft, sier Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.