Har full forståelse for laksefredningen

Torsdag ble hunnlaksen fredet i flere trønderske elver.

Gaula

Torsdag ble hunnlaksen i Gaula fredet

Foto: Signe Opsal / NRK

– Hunnfiskfredningen er et tiltak som de aller fleste fiskerne og rettighetshaverne har full forståelse for, sier Torstein Rognes, daglig leder ved Gaula natursenter på Støren.

Torstein Rognes

Torstein Rognes, daglig leder ved Gaula natursenter på Støren

Foto: Signe Opsal / NRK

Dag Idar Kjelstad, eier av Vårvolden Camping, er enig med Rognes, og forteller at han har full forståelse for restriksjonene i laksefisket.

– Jeg ser på det som positivt for laksestammen.

Sesongen forkortes

Som følge av lite laks i to regioner i Midt-Norge, innfører Miljødirektoratet i dag restriksjoner i laksefisket. Hunnlaksen blir fredet og sesongen forkortes med 14 dager.

– La tvilen komme tiltalte til gode

Fra i dag er det pålegg om gjenutsetting av all hunnfisk i Nordmøre, hele Sør-Trøndelag og Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Men det trenger ikke være lett å se forskjell på en hannlaks og en hunnlaks.

– Tidlig i sesongen er det store utfordringer å se forskjell, er fiskerne i tvil får de sette ut fisken, så får heller tvilen komme tiltalte til gode, sier Rognes.

Avhengig av politisk bistand

Rognes er usikker på hvordan det vil se ut i Gaula i fremtiden.

– Det er en del utfordringer som vi har minimal innflytelse på, så vi er avhengige av politisk bistand om vi skal få dette på stell igjen, sier Rognes.

Økonomiske utfordringer

Rognes tror det vil bli økonomiske utfordringer i tiden fremover, men ikke nødvendigvis på grunn av tiltakene som kom i dag.

– I forhold til den næringsmessige delen, er problemet og utfordringen at vi har dårlig fiske.

Laksefisket i de fleste trønderske elvene har så langt vært elendig. Det kan bli aktuelt å stenge fisket både i Orkla, Stjørdalselva og Gaula fra 1.juli.