Nå er det enklere å klage til flyselskapene

Flyselskapene skylder nordmenn store erstatningssummer etter forsinkelser og bortkommen bagasje. En ny løsning fra Forbrukerrådet skal gjøre det enkelt å se hva du har krav på – mens du venter.

Forbrukerrådet deler ut informasjon på Værnes

Forbrukerrådet deler ut informasjon på norske flyplasser om den nye rettighetskalkulatoren. Her fotografert på Værnes.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Når flyet er innstilt eller forsinket er det ikke lett å vite hva man kan kreve av kompensasjon. Nå kan du klage direkte til flyselskapet gjennom en flyrettighetskalkulator som Forbrukerrådet har lansert.

Kompliserte rettigheter

Passasjerenes rettigheter er gode, men kompliserte. Kalkulatoren for flyrettigheter skal gjøre det enkelt å se hva du har rett til når du står på flyplassen og venter på et forsinket fly.

– Vi gjør et stunt mot publikum for å fortelle hvor lett det er å klage. Som regel ligger årsaken til forsinkelsene hos selskapene selv og da er rettighetene på passasjerens side.

Det sier Roger Helde, som er regiondirektør ved Forbrukerrådet i Midt-Norge. De informerer nå flypassasjerer om et tilbud som kan komme godt med i fortvilte situasjoner.

Roger Helde

Roger Helde er regiondirektør i Forbrukerrådet Midt-Norge, og håper flest mulig tar i bruk rettighets-kalkulatoren.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Med flyrettighets-kalkulatoren kan du klage direkte til flyselskapet der og da. Du finner ikke bare ut hva du kan kreve ved forsinkelser og kanselleringer, men du blir lenket rett til klageskjemaet hos det enkelte flyselskapet. Det håper vi vil føre til at flere får det de har krav på, forteller Helde.

Erstatning ved teknisk svikt

Mange har opplevd å måtte vente på fly som er forsinket på grunn av ulike former for teknisk svikt. I slike tilfeller skal det ifølge Helde mye til for å ikke få erstatning, nå som en ny EU-dom slår fast at man har rett på standard kompensasjon.

– Når en forsinkelse på mer enn to timer inntreffer, er det beste å bruke kalkulatoren. Gå så til flyselskapets skranke og vis frem kravet ditt. Blir du nektet erstatning på grunn av teknisk svikt, bør du skrive til flyselskapet. Når du ikke frem der heller, kan du ta saken til Transportklagenemnda, forteller regiondirektøren.

Informerer på flyplasser

Forbrukerrådet opplyste fredag passasjerene på Trondheim lufthavn Værnes. En av de reisende var Karin Karlsen, og hun medgir at hun vet for lite om sine rettigheter.

Karin Karlsen

Karin Karlsen er en av mange passasjerer som tar imot Forbrukerrådets nye funksjon med åpne armer.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Jeg er ikke sikker. Du skal vel alltid ha reiseforsikringer i orden, men jeg er ikke klar over hvilke rettigheter jeg har ved forsinkelser. Jeg vet for lite om det, men det var veldig fint å få informasjon fra Forbrukerrådet her, sier hun.

Forbrukerrådet håper flyselskapene opplyser bedre i fremtiden.

– Forhåpentligvis blir flyselskapene flinkere til å opplyse også. Når punktlighet brukes i annonsering av flyselskapene, bør de samtidig være flinke til å opplyse forbrukerne om deres rettigheter når det oppstår forsinkelser de selv er skyld i, mener Helde.

Forbrukerrådets informasjonsflyers

Forbrukerrådet deler ut informasjon om rettighetskalkulatoren for flypassasjerer.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK