Nå blir det parkering under Torvet

Det skal bygges parkeringshus under Torvet i Trondheim. Det gikk politikerne i formannskapet inn for i dag.

Torvet, Trondheim

Det er hensynet til utviklingen av sentrum som er avgjørende for vedtaket om nytt parkeringshus under Torvet i Trondheim.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Trondheimspolitikerne mener flere parkeringsplasser i sentrum vil gi positiv virkning for handel og videre utvikling av bysentrum. Tirsdag vedtok de å starte planleggingsarbeidet med parkeringshus under gatenivå.

Torvet viktigere enn parkeringshuset

I saksdokumentene står det:

«Torvet som byrom er viktigere for byen enn parkeringshuset. Det er dermed en forutsetning at reguleringsarbeidet for parkeringshuset underordnes premissene som det vedtatte utformingskonseptet for Torvet setter med hensyn til funksjon, form og gjennomføring.»

Politikerne ser det derfor som svært viktig at det videre arbeidet med parkeringshus og arbeidet med det vedtatte byromsprosjektet for Torvet samles under felles ledelse og styring.

Hovedutfordringen blir å finne den beste lokaliseringen av adkomster både for kjørende, syklende og gående når det gjelder arealbruk og utforming, vurdert opp mot blant annet trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Konsekvenser for blant annet kulturminner i grunnen, teknisk infrastruktur, anleggsperioden og parkeringssituasjonen i Midtbyen skal også belyses.

Geir Waage

Geir Waage, kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim.

Foto: Anders Ulvolden / NRK
Rita Ottervik

Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK
Tone Stav

Tone Stav, kommunalråd for Høyre i Trondheim.

Foto: Anders Ulvolden / NRK


Viktig for sentrumsutviklingen


Det er hensynet til utviklingen av sentrum som er avgjørende for vedtaket om nytt parkeringshus. Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, er ikke i tvil om at et parkeringshus under Torvet vil bli en veldig god avlastning for Midtbyen.


– Handelen i sentrum trenger et stort sentralt parkeringshus, sier han.


Dermed kan det også bli mindre gateparkering i sentrum, noe som vil gi finere gateløp i flere sentrumsgater. Men Waage poengterer at det er store utfordringer i forbindelse med de antikvariske verdiene de må regne med å finne i grunnen og hvor inn- og utkjøring til parkeringen skal bygges.


– Vi ønsker uansett at Midtbyen skal få en økonomisk vekst og da må vi legge til rette for parkeringsplasser, sier Waage.

Også ordfører Rita Ottervik er klar på at det er behov for det planlagte parkeringshuset i Midtbyen.

– Vi trenger plasser under jorda for å få bedre plass over, der vi vil ha kulturelle opplevelser og handel og liv, sier hun.

Bred enighet blant politikerne

Det har ikke vært vanskelig å få støtte til et nytt underjordisk parkeringshus under Torvet. Tone Stav, kommunalråd for Høyre, sier dette er noe politikerne er veldig enige om og at hun er veldig glad for at planene om parkeringshus nå skal settes i arbeid.

– Dette tror vi vil være med på å styrke Midtbyens kvaliteter, sier hun.

Både hun og ordføreren er likevel klare på at de ønsker at folk i større grad skal kjøre kollektivt. Særlig alle som har sitt arbeid i sentrum.

– Men ikke alle kan nytte seg av kollektivtilbudet, og for handelsstanden er det ekstremt viktig at kundene kan finne parkering i sentrum, sier Stav.