Mysteriet på Herlaugshaugen fortsetter

Nærmere undersøkelser av Herlaugshaugen på Leka har ikke gitt flere svar på hva som skjuler seg i haugen. De har likevel kartlagt noen nye funn.

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er en av de største gravhaugene fra Vikingtiden som finnes i Norge.

Foto: Liv Govasli / NRK

Arne Anderson Stamnes

Arne Anderson Stamnes tror fortsatt at Herlaugshaugen kan ha vært en skipsgravhaug.

Foto: Liv Govasli / NRK

Herlaugshaugen er en av de største gravhaugene fra Vikingtiden som finnes i Norge. Fredag ble det arrangert et seminar for å formidle de nye funnene fra haugen.

– Vi kan nå plassere funnene fra 1700-tallet nøyaktig. Vi kan anslå dybden til grava og på den måten si omtrent hvor høy haugen har vært. Hvis opplysningene fra 1775 stemmer er det en høyde på 12,5 meter, sier arkeolog ved Vitenskapsmuseet NTNU, Arne Anderson Stamnes, til NRK.

– Kan ha rommet flere skip

Ifølge Snorre Sturlasons kongesagaer var det Kong Herlaug som gikk i haug her fordi han ikke ville underkaste seg Harald Hårfagre.

georadar

Dette er hva georadaren har fanget opp. Profilen går gjennom høyeste punkt i haugen. Det er mulig å se gammel markoverflate, grunnfjell og lagskiller inne i haugen.

Foto: NTNU

Flere ganger har det blitt gravd i haugen, men ingenting har blitt bevart. For to år siden ble det gjennomført en geofysisk undersøkelse i håp om å avdekke haugens hemmeligheter. Men undersøkelsene kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette er en skipsgravhaug.

– Det betyr ikke at det ikke har vært det, fordi funnopplysningene vi har fra slutten av 1700-tallet er ganske overbevisende. Haugen er såpass stor at det ikke er umulig å tro at den har rommet et eller flere skip, sier Stamnes.

Stamnes tror fortsatt på at haugen kan ha vært en skipsgravhaug.

– Vi klarte desverre ikke å bekrefte det via undersøkelsene. Det er litt irriterende, men vi har lært mye av det, sier Stamnes.

– Bra vi ikke vet alt

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen fortsetter å være et mysterium.

Foto: Liv Govasli / NRK

Ordfører på Leka, Per Helge Johansen, synes det var interessant å høre om undersøkelsene, selv om han ikke fikk noen entydige svar.

– Det var veldig spennende, men jeg er glad for at vi fortsatt har eventyret og mysteriet. Jeg synes det er bra at man ikke vet alt, sier Johansen.

Fylkeskommunen har vært med og finansiert undersøkelsene som ble gjort.

– Er dere skuffet over at det ikke ble trekt noen konklusjoner?

– Nei, det er spennende at vi kan forundre oss videre, sier fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø.