«Rett i lomma» på annenhver restaurant

Opptil en tredel av omsetningen går «rett i lomma» for over halvparten av de kontrollerte restaurantene.

Restaurantansatte

Illustrasjonsbilde: Skatteetaten fant til dels store lovbrudd hos annenhver restaurant som ble kontrollert.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Skatt Midt-Norge har kontrollert 82 serveringssteder i regionen. Over halvparten holdt omsetning utenfor regnskapet. I tillegg til straffeskatt og mulig fengsel risikerer skattesnyterne å miste skjenkebevillingen.

Til nå i 2010 har Skatt Midt-Norge ferdigbehandlet saker der det har blitt avslørt til sammen 15 millioner kroner i svart omsetning.

Dermed går staten glipp av 25 prosent moms på all servert mat og drikke. I tillegg mister stat og kommune 50 prosents selskapsskatt på overskudd som tas ut av bedriften, eller arbeidsgiveravgift og inntektsskatt på alt som tas ut som svart lønn.

Nå står resten av landet for tur.

Under cover

På landsbasis arbeider 50 ansatte i skatteetaten med dette. Skatt Midt-Norge har avsatt 12 årsverk hvert år de nærmeste årene kun for å følge opp kontanthandel.

For å avsløre ulovligheter undersøker skatteetaten restaurantenes regnskaper. For å følge med på om alt går riktig for seg i restaurantene sender skatteetaten ut folk forkledd som helt vanlige spisegjester.

– Vi spiser og drikker og følger med på hvordan det vi betaler for blir slått inn på kassa, forklarer regiondirektør Trude Vollheim Webb til NRK.no.

– Noen ganger blir en middag slått inn som en kopp kaffe.

Rett i lomma

Differansen går rett i lomma på innehaveren. Inngangspenger (cover charge) har skatteetaten ennå ikke sett på.

Det som gjelder generelt er at skatteunndragelser er mye enklere når gjestene betaler kontant.

– Betaler man med kort går hele omsetningen automatisk inn i regnskapet, sier regiondirektøren.

– Dermed er du med på å snevre inn handlingsrommet for dem som unndrar omsetning fordi de ikke slår inn beløpet på kassaapparatet. Slik kan du som forbruker bidra til at vi får ryddigere forhold, og at skattepenger kommer inn til gode for alle.

Mer snusk med innehaveren på jobb

Skattekontrollen har avdekket et mønster som viser at innehaveren ofte er involvert i skattesnusket.

– Der eieren av virksomheten er aktivt med i driften er det større sannsynlighet for at vi finner ulovligheter, sier Trude Webb.

I flere av sakene er en tredjedel av omsetningen holdt utenfor regnskapet. Det betyr at også ansatte må være involvert i den ulovlige virksomheten. Men Skatt Midt-Norge har ikke rukket å se om også de ansatte har hatt fordel av å delta aktivt i unndragelsen av skatter og avgifter.

I Oslo var pakistanske drosjesjåfører sterkt overrepresentert i den store skatteunndragelsessaken som har blitt rullet opp der de siste årene. Trude Webb vil ikke kommentere om innvandrereide restauranter er overrepresentert blant de 82 sakene Skatt Midt-Norge har avdekket så langt.

Kan miste skjenking

For å få skjenkebevilling må de som søker vise fram skatteattest. Når en innehaver blir tatt i skattesnusk varsler skatteetaten rutinemessig kommunen som tildeler skjenkebevillingen.

– Restauranteieren kan få inndratt skjenkebevillingen. Tidligere år har det skjedd, sier Trude Webb.