NVE oppgraderer flomvarselet for Trøndelag til høyere nivå

NVE oppgraderer flomvarselet for Midt-Norge til orasje nivå for kvelden og natta. Det vil si at det kan oppstå bekke- og elveløpsendringer og det er fare for lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, der de kraftigste regnbygene treffer.

Jordras fylkesveg 720

Ras i Verrabotn 2015 (illustrasjonsbilde)

Foto: Terje Næss

Det er ventet kraftige regnbyger fra lørdag ettermiddag i Trøndelag og på Nordmøre. Det øker også faren for jordskred, melder varsom.no

Faren for jordskred er fremdeles varslet på nivå gul, mens faren for nedbør er oppjustert til orasje nivå.

NVE opplyser at «Det ventes lokalt svært mye nedbør fra lørdag ettermiddag til søndag kveld i Trøndelag og på Nordmøre. Det er svært stor usikkerhet forbundet med både nedbørmengder og plassering av nedbøren. Vannføringen kan stige til oransje nivå, det kan oppstå bekke- og elveløpsendringer og det er fare for lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, der de kraftigste regnbygene treffer.»

Se også OBS-varsel fra Meteorologisk institutt: www.yr.no/obsvarsel .

Fare for lokale oversvømmelser

Spesielt utsatt skal indre strøk og områder rundt Trondheimsjorden være.

Årsaken til varselet er en nedbørfront med byger fra sørøst, og nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker.

Det betyr store lokale forskjeller.

Mye vann i bakken

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

– Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales, melder NVE.

Følg værradar på yr.no.