Flere hundre tusen laks kan være på rømmen

Mye laks kan ha rømt fra to oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Flere hundre tusener kan være løs, men antallet er så langt usikkert.

Oppdrettslaks.

Så mye som 700.000 oppdrettslaks kan ha sluppet fri fra to anlegg utenfor Trøndelagskysten.

Foto: Terje Marøy / SCANPIX

Det er to oppdrettsanlegg i Osen og Roan i Sør-Trøndelag som har meldt fra om rømt laks og mistanke om rømning i dag.

Bakgrunnen er sannsynligvis ekstremværet "Berit" som herjet landet over helgen.

I værste fall kan opptil 700.000 laks ha sluppet fri på grunn av flerrer i to nøter ved anleggene, som eies av Marine Harvest og Salmar, melder Fiskeridirektoratet.

– Det er omtrent 350.000 fisk i hver not. Hvis det viser seg at dette er så alvorlig som vi frykter så er dette alvorlig, men det er for tidlig å vite omfanget av dette, sier sier kontrollsjef i Fiskeridirektoratet i Trøndelag, Thomas Sandvik til NRK.

Det er ikke bekreftet at det har skjedd en rømning på anlegget som eies av Salmar. De sier det kun er en mistanke så langt, men oppdrettssjef Bjørn Larsen bekrefter at det er omtrent 350.000 laks i den nota riften ble funnet.

Sikrer området

Fiskeridiretoratet er nå på vei til anleggene sammen med politiet og Kystvakten.

De skal undersøke hva som har skjedd, og sikre området.

– Vi skal sørge for at selskapene gjør det de kan, og konsentrerer oss om sikring og gjenfangst, sier Sandvik.

– Skal ikke skje

Marine Harvest skriver i en pressemelding at flengen i nota er reparert, og at de har satt ut 30 garn for å fange laksen. Utover ettermiddagen vil ytterligere 120 garn settes ut.

Artikkelen fortsetter under bildet

Anlegg Marine Harvest Indre Skjervøya

Ved dette Marine Harvest-anegget ved Indre Skjervøya i Osen oppdaget de flengen i formiddag. Dykkerobservasjoner tilsier ifølge selskapet at det er en del fisk igjen i nota av de 330.000 som var der.

Foto: Marine Harvest

– I Marine Harvest har vi nulltoleranse for rømning. Dette skal ikke skje, selv ikke i en orkan. Vi gjør nå alt vi kan for å gjenfange fisken som har rømt, sier regiondirektør Knut Utheim.

– Nå må vi gjøre noe drastisk

– Dette er tragisk, sier fiskeforvalter hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad.

Han kom ironisk nok rett fra et møte med oppdrettsnæringa i Trøndelag da han fikk melding om rømt laks fra Marine Harvest i Osen, og senere i Roan.

På møtet hadde de nettopp diskutert rømning fra oppdrettsnæringa, og snakket om at det var merkelig det ikke hadde rømt fisk etter ekstremværet i helgen.

– Det var ikke uventet, men det er svært ille. Dette viser at det vil rømme fisk uansett hvilke tiltak som settes i verk, og det sier meg at vi må gjøre noe drastisk for å hindre at dette har uheldig på villaksen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.