Mye kvikksølv i dypvannsfisk

Forskere har funnet mye kvikksølv i dypvannsfisk som brosme og lange i Trondheimsfjorden.

Trondheimsfjorden

Dypvannsfisk fra Trondheimsfjorden inneholder mye kvikksølv.

Foto: Edny Rønne

Korallrev

Brosme inneholder ti ganger mer kvikksølv enn for eksempel torsk.

Foto: Mareano

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning har nå undersøkt innholdet av kvikksølv i flere fiskeslag i Trondheimsfjorden, Åkrafjorden, Høyangsfjorden, Storfjorden, Sunndalsfjorden og Lofoten.

Ti ganger mer

Undersøkelsen viser at brosme og lange samler opp nærmere ti ganger mer kvikksølv enn torsk, som lever lenger oppe i vannet, melder Klima- og forurensningsdirektoratet på sine hjemmesider.

Brosme er en torskefisk i torskefamilien som blir opptil 15 kilo og rundt 40 år gammel. Den lever vanligvis på mellom 200 og 500 meters dyp. Lange er også en torskefisk som blir opptil 30-35 kilo og minst 25 år gammel. Den lever langt nede i fjordene på mellom 300 og 400 meters dyp.

Nå har altså forskerne funnet høye konsentrasjoner av kvikksølv i dypvannsfisk i alle de seks fjordene. Desto større fisken er, jo mer kvikksølv inneholder den.

– I grenseland

Signe Nåmdal

Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Foto: John Petter Reinertsen

– Både brosme og lange selges som matfisk. De kvikksølvverdiene vi har funnet, er nær maksimum tillatt grense for omsetting av sjømatprodukter. Vi har derfor bedt Mattilsynet vurdere resultatene, siden de er ansvarlig for mattrygghet i Norge, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Nåmdal tror fjordbunnen fungerer som oppsamlingsplass for kvikksølv som kommer med vind- og havstrømmer og fra land.

– Sørfjorden, Høyangsfjorden og Sunndalsfjorden har industrivirksomhet uten kjente, aktive utslipp av de undersøkte stoffene. Likevel er resultatene her de samme som de vi finner i mer upåvirkede områder, forteller Nåmdal.

Biologiske forskjeller

Men forskerne mener det også kan være biologiske forskjeller mellom fiskeslagene. Dette gjør at de undersøkte dypvannsartene tar opp og lagrer mer av kvikksølvet i kroppen enn torsk.

Også miljøgifter spm PCB og den bromerte flammehemmeren PBDE ble analysert av forskerne. Her var det ingen særlig forskjell mellom fiskeslag som lever på grunnere vann og dypvannsfisk.

PCB-nivåene var bare ubetydelige, og lavere enn i torsk fra Indre Oslofjord, , Tromsø og Sørfjorden, men noe over andre lokaliteter langs kysten.