Mye issmelting i mildværet

Det har smeltet mye is i løpet av lørdag. På Langsand i Rissa har store mengder is fra elva Skauga havnet i fjorden ved utløpet av elva.

Is som har havnet i fjorden utenfor Langsand i Rissa, Indre Fosen.
Foto: Johan Stranden