Mus og rotter gjør skade for flere hundre millioner

Når høstkulda kommer må du være oppmerksom på ubudne gjester. 200 millioner kroner er utbetalt nasjonalt grunnet mus- og rotteskader de siste tre årene.

Rotte i rottefelle

Med høstkulden kommer rotter og mus som gjerne vil inn i varme og tørre hus.

Foto: Ketil Nesgård / NRK

I disse dager flytter gnagerne nemlig innomhus hvis de får muligheten. Dette kan føre til store skader på både elanlegg, isolasjon, vannrør og bygget selv.

Pål Rune Eklo,

Forsikringsselskapene bruker store summer på mus -og rotteskader forteller Pål Rune Eklo er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

– Gjensidige har utbetalt rundt 60 millioner kroner over de siste tre årene etter mus- og rotteskader over hele landet, forteller kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NRK.

– Vi står for en fjerdedel av markedet, så en forsiktig beregning for hele forsikringsbransjen vil være at rundt 200 millioner kroner har blitt utbetalt nasjonalt på slike problemer de siste tre årene, forklarer han.

Boliger kan få millionskader

Bare i Sør-Trøndelag har forsikringsselskapene etter Gjensidiges beregninger utbetalt mellom 30–40 millioner kroner etter mus- og rotteskader.

– Skadene varierer fra år til år og fra fylke til fylke. Gjennomsnittsskaden ligger gjerne på 60.000 kroner, men vi har eksempler hvor det har blitt skader på enkeltboliger for langt over en million kroner, forklarer Eklo.

Gamle trehus er mest utsatt fordi durene her enklere kan gjemme seg i veggene eller under gulvet.

Simon

Simon Andre Olsen er tømrer og rådgiver i Gjensidige. Han forteller at folk må være oppmerksomme på alle sprekker i huset.

Foto: Sverre Christian Jarild / Gjensidige

Gnager seg igjennom

Einar Strømnes

Gnagerne kan gjøre store skader på hus og interiør og i tillegg være smittebærere av sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

Brunrotta har skarpe og sterke tenner og kan gnage seg gjennom mange forskjellige materialer, ifølge Folkehelseinstituttet.

– De gnager seg til og med gjennom aluminium og dårlig betong, sa zoolog Einar Jahn Strømnes ved Naturhistorisk museum i Oslo til NRK tidligere i høst.

Ifølge zoologen kan en rotte hoppe én meter oppover og bortover, og den kan komme uskadd fra et fall på 15 meter.

– I tillegg til å være gode gnagere og klatrere, er brunrottene gode svømmere både over og under vann. En rotte kan holde seg flytende i tre døgn, sa Strømnes.

Viktig å forebygge

Det er nå før snøen kommer man må være oppmerksom på å forebygge huset mot ubudne gjester. Dyrene kan komme seg gjennom hull på størrelse med en sukkerbit.

Rottelik

Rottelik funnet inne i konstruksjonen av et hus. Dette kan gi store skader.

Foto: Gjensidige

– Det er viktig å se etter sprekker på grunnmur og under kledningen på huset før snøen kommer. Disse må man tette, aller helst med metall, da det er vanskeligst for dyrene å gange seg igjennom, sier tømrer og rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige.

Gnager-skader kan være alt fra vond lukt fra ekskrementer og døde dyr, til at isolasjon, vannrør og elkabler kan bli ødelagt. I noen få tilfeller har skader fra rotter og mus forårsaket brann.

Alt som ligger rundt huset, eksempelvis søppelbøtter, kan være gode skjulesteder for dyrene. Man må også være oppmerksomme på matrester som kan falle ned fra fuglebrett og nedfallsfrukt i hagen, ifølge Olsen.